Guia d'experts

Contacte amb el professorat

La Guia d’experts de la Facultat està a disposició de la societat per facilitar el contacte amb el personal docent i investigador en relació amb els seus àmbits d'expertesa i de coneixement. Podeu accedir a les dades d'experts per departaments.

 

El professorat interessat pot enviar un correu a comunicacigih@ub.edu per ser inclòs en el llistat.

 1. Transformacions de la família: reproducció, parelles de fet, etc.
 2. Noves famílies
 3. Família i parentiu
 4. Museus en general
 5. Museus etnològics, històrics i de societat
 6. Patrimoni cultural
 7. Museus de memòria històrica
 8. Patrimoni i turisme cultural
 9. Patrimoni mundial

Contacte: 934 037 747 | roige@ub.edu

 

 1. Història d'Amèrica
 2. Amèrica Llatina
 3. Història contemporània
 4. Moviments socials
 5. Poblacions indígenes
 6. Identitats col·lectives a Amèrica
 7. Amazònia 
Contacte: pgarciajordan@ub.edu

 

 1. Etnologia jurídica
 2. Procediments judicials i sistemes normatius en diferents cultures

Contacte: 934 037 779 | terradas@ub.edu

 

 1. Afroamèrica
 2. Història del Brasil
 3. Cartografia colonial
 4. Amazònia

Contacte: 934 037 770 | luigiruizpeinado@ub.edu

 

 1. Etnografia amb el poble kuna (Panamà)
 2. Antropologia del mite
 3. Pobles indígenes de l'Amèrica Llatina
 4. Dret indígena
 5. Antropologia social
 6. Turisme ètnic
 7. Desenvolupament en contextos indígenes
 8. ONG i cooperació internacional al desenvolupament
 9. Relacions entre humans i no humans en societats indígenes
 10. Etnoornitologia

Contacte: 934 037 763 | martinezmauri@ub.edu

 1. Incendis forestals
 2. Efectes del foc en el medi
 3. Gestió forestal
 4. Recuperació d'àrees cremades

Contacte: 934 037 892 | xubeda@ub.edu

 

 1. Anàlisi probabilística de la precipitació: variabilitat, concentració diària, persistència
 2. Canvi climàtic
 3. Riscos climàtics: sequeres i precipitacions torrencials
 4. Climatologia urbana: illa de calor
 5. Climatologia sinòptica
 6. Climes de la península Ibèrica

Contacte: 934 037 886 | jmartinvide@ub.edu

 

 1. Ordenació del territori
 2. Planificació territorial
 3. Urbanisme
 4. Organització territorial
 5. Desenvolupament local

Contacte: 934 037 871 | josepcoma@ub.edu

 

 1. Sistemes d’informació geogràfica
 2. Tecnologies de la informació geogràfica
 3. Cartografia
 4. Anàlisi territorial

Contacte: 934 037 865 | eruiz@ub.edu

 

 1. Geografia de la població: transicions demogràfiques, envelliment demogràfic, despoblament, població rural, segregació sociodemogràfica
 2. Geografia rural
 3. Planificació territorial: ordenació del territori, desenvolupament local i regional, desenvolupament territorial
 4. Turisme i territori: turisme en àrees d'interior, turisme i desenvolupament

Contacte: 934 037 875 | dsanchez_aguilera@ub.edu

 1. Història de l'Amèrica colonial (segles XVI-XVIII)
 2. Conquesta d'Amèrica (segle XVI)
 3. Afroamèrica colonial
 4. Alimentació i conquesta d'Amèrica

Contacte: 934 037 770 | piqueras@ub.edu

 

 1. Afroamèrica
 2. Història del Brasil
 3. Cartografia colonial
 4. Amazònies

Contacte: 934 037 769 | luigiruizpeinado@ub.edu

 

 1. Art prehistòric
 2. Art rupestre
 3. Patrimoni
 4. Història de l'arqueologia
 5. Gènere

Contacte: 934 037 520 | m.diaz-andreu@ub.edu

 

 1. Arqueologia i història antiga
 2. Antiguitat tardana
 3. Cristianització dels espais urbans i rurals a Hispània (segles IV-VIII)
 4. Construccions paleocristianes a la Tarraconense (segles IV-VIII)
 5. Necròpolis tardoantigues i altmedievals a Catalunya (segles IV-X)

Contacte: 934 037 519 | jordinasales@ub.edu

 

 1. Prehistòria
 2. Prehistòria de Catalunya
 3. Paleolític superior, comportament dels grups de caçadors i recol·lectors a Europa
 4. Tecnologia prehistòrica

Contacte: 934 037 522 | mangado@ub.edu

 

 1. Història contemporània
 2. Història del moviment obrer
 3. Història de l'anarquisme

Contacte: 934 037 792/teresaabello@ub.edu

 

 1. Prehistòria i protohistòria peninsular i europea
 2. Arqueologia, necròpolis d'incineració

Contacte: 934 037 546 | xavierlopez@ub.edu

 

 1. Prehistòria
 2. Excavacions arqueològiques: metodologia, treballs de laboratori
 3. Primeres cultures humanes
 4. Art rupestre
 5. Paleolític
 6. Epipaleolític
 7. Paleoantropologia
 8. Tecnologia i tipologia lítiques i òssies
 9. Patrimoni arqueològic
 10. Patrimoni cultural
 11. Historiografia: història de l'arqueologia

Contacte: 934 037 542 | fullola@ub.edu

 

 1. Dones, gènere i història
 2. Família i història

Contacte: 934 037 967 | marielafargas@ub.edu

 

 1. Història antiga
 2. Història antiga d'Hispània
 3. Història de l'antiga Grècia
 4. Història de l'antiga Roma
 5. Cultura ibèrica
 6. Epigrafia ibèrica
 7. Paleohispanística
 8. Protohistòria de la península Ibèrica
 9. Edat del ferro europea
 10. Civilitzacions del Pròxim Orient antic
 11. Arqueologia ibèrica
 12. Arqueologia protohistòrica
 13. L'antiguitat en el cinema
 14. La divulgació de l'antiguitat

Contacte: 934 037 523 | garces@ub.edu

 

 1. Història i teoria del nacionalisme, el catalanisme, el nacionalisme espanyol i la història dels conflictes nacionals dels segles XIX i XX
 2. Història parlamentària i història cultural
 3. Etnosimbolisme i llocs de memòria
 4. Historiografia, teoria de la història i tendències historiogràfiques

Contacte: 934 037 803 | colomines@ub.edu

 

 1. Arqueologia militar romana de l'època republicana al nord-est peninsular (segles III-I aC)
 2. Segona Guerra Púnica, aixecaments indígenes, Guerra de Sertori i campanyes de Juli Cèsar
 3. Protohistòria del nord-est peninsular
 4. Cultura ibèrica
 5. Necròpolis protohistòriques

Contacte: 934 037 528 | noguera@ub.edu

 

 1. Estudis pol·línics i evolució de la vegetació
 2. Canvis ambientals holocens i història dels paisatges culturals
 3. Impactes humans en l'entorn i configuració de sistemes antropitzats
 4. Estudis arqueobotànics: usos humans de les plantes en contexts arqueològics
 5. Usos simbòlics de les plantes en el passat
 6. Arqueopalinologia d'enterraments
 7. Evolució holocena dels medis litorals: morfologia de les costes, canvis en les condicions dels medis humits litorals i evolució de les àrees portuàries
 8. Canvi paisatgístic dels sectors litorals (Barcelona, Empordà) i muntanyencs (Pirineus Orientals)
 9. Calendaris pol·línics

Contacte: 934 037 556 | rieram@ub.edu

 

 1. Protohistòria de la península Ibèrica
 2. Cultura ibèrica i colonitzacions
 3. Patrimoni històric i arqueològic en temps de guerra
 4. Historiografia de l'arqueologia

Contacte: 934 037 543 | fgracia@ub.edu

 

 1. Arqueologia americana

Contacte: 934 037 764 | nataliamoragas@ub.edu

 

 1. Història d'al-Àndalus
 2. Història del Pròxim Orient medieval
 3. Història de l'islam
 4. Navegació altmedieval
 5. Història medieval

Contacte: 934 037 940 | xballestin@ub.edu

 

 1. Corrents migratoris a la Catalunya moderna
 2. Bandolerisme i bruixeria a la Catalunya moderna
 3. Pirateria i corsarisme
 4. Història agrària
 5. Història econòmica
 6. Demografia històrica: reconstrucció de famílies, genealogia
 7. Guerra dels Segadors
 8. Guerra de Successió
 9. Remences
 10. Guerra Civil catalana (1462-1472)

Contacte: 934 037 971 | gual@ub.edu

 

 1. Història medieval
 2. Història de l'espiritualitat medieval
 3. Monasticisme
 4. Història de les dones
 5. Mística europea medieval

Contacte: 934 037 939 | gari@ub.edu

 

 • Mary Nash
  1. Història de les dones
  2. Moviments socials
  3. Diversitat cultural
  4. Gènere
  5. Història contemporània
  6. Colonialisme i postcolonialisme
  7. Història del turisme

Contacte: 934 037 796| nash@ub.edu

 

 1. Història antiga
 2. Història de Roma
 3. Imperi romà
 4. Economia de l’imperi romà
 5. Nord d’Àfrica en època romana
 6. Marroc en època romana
 7. Mauritània Tingitana
 8. Mauritània Caesariensis
 9. Epigrafia llatina
 10. Àmfores
 11. Epigrafia amfòrica

Contacte: 934 037 557 | llpons@ub.edu

 

 1. Arqueologia medieval
 2. Història medieval de Catalunya
 3. Tecnologia medieval
 4. Món rural a l’edat mitjana
 5. Paisatge medieval
 6. Alta edat mitjana
 7. Monacat altmedieval
 8. Rituals funeraris a l’edat mitjana
 9. Innovació docent universitària
 10. Patrimoni històric i arqueològic
 11. Siderúrgia antiga i medieval

Contacte: 934 037 935 | msancho@ub.edu

 

 1. Assiriologia
 2. Història del Pròxim Orient antic
 3. Arqueologia oriental
 4. Llengua accàdia i epigrafia cuneïforme

Contacte: 934 037 547 | mrdarivam@ub.edu

 1. Història de la fotografia catalana
 2. Fotografia de béns artístics
 3. Adolf Mas i Ginestà
 4. Arxiu Mas

Contacte: 934 035 327 | carmen.perrotta@ub.edu

 

 1. Art del renaixement italià
 2. Art del barroc italià
 3. Art català dels segles XVI al XVIII
 4. Pintura barroca
 5. Iconografia religiosa
 6. Imatge sagrada en temps de la reforma catòlica
 7. Iconografia franciscana
 8. Santes imatges a Catalunya
 9. Mare de Déu de Montserrat
 10. Arts decoratives en temps del barroc: orfebreria, mobiliari, ceràmica
 11. Rajola catalana
 12. Escudellers catalans del barroc
 13. Llorenç Passoles

Contacte: 934 037 593 | scanalda@ub.edu

 

 1. Història de l'art de les dones
 2. Art i feminisme
 3. Dones artistes dels segles XX i XXI
 4. Diferència sexual en la història de l'art
 5. Crítica d'art
 6. Performance
 7. Feminisme de la diferència sexual
 8. Creativitat femenina
 9. Educació i ensenyament de la història de l'art
 10. Artistes dones de l'art conceptual català

Contacte: 934 039 978 | abassas@ub.edu

 

 1. Art dels segles XX i XXI
 2. Història de l'art de les primeres avantguardes
 3. Fauvisme, expressionisme, cubisme, futurisme, dadaisme, abstracció, surrealisme
 4. Bauhaus, arquitectura internacional
 5. Història de l'art de les segones avantguardes
 6. Informalisme
 7. Expressionisme abstracte nord-americà
 8. Art cinètic, art conceptual, art minimalista, art pop
 9. Neodadaisme
 10. Art natura, art pobre (arte povera)
 11. Happenings i performances
 12. Postmodernitat
 13. Nova escultura britànica, neoexpressionisme alemany, transavantguarda italiana, nova figuració
 14. Art de les noves tecnologies: art postal, Internet art, videocreacions, videoescultures, art digital

Contacte: 934 035 343 | loucirlot@ub.edu

 

 1. Història de l'art
 2. Escultura
 3. Urbanisme
 4. Barcelona
 5. Segles XIX i XX
 6. Art modern
 7. Art contemporani
 8. Modernisme
 9. Noucentisme

Contacte: 934 034 413 | cristinarodriguez@ub.edu

 

 1. Art medieval
 2. Art medieval català
 3. Art gòtic
 4. Art romànic i gòtic català
 5. Escultura romànica catalana
 6. Escultura i arquitectura gòtica catalana
 7. Història urbana de Barcelona
 8. Arquitectura de Barcelona
 9. Art medieval a Barcelona
 10. Arquitectura gòtica a Barcelona
 11. Conservació de béns culturals
 12. Patrimoni arquitectònic
 13. Patrimoni arquitectònic de Barcelona
 14. Relacions entre Catalunya i Itàlia en la història i l'art medievals

Contacte: 934 039 032 | beseran@ub.edu

 

 1. Història de l'art del renaixement italià
 2. Art català del renaixement i el barroc
 3. Intercanvis artistics entre Italia i Espanya en el Renaixement

Contacte: 934 035 993 | narvaez@ub.edu

 

 1. Art efímer
 2. Festes reials
 3. Art barroc
 4. Iconografia
 5. Programes pictòrics

Contacte: 934 037 578 | laura.garcia@ub.edu

 

 1. Arts escèniques
 2. Iconografia teatral
 3. Teatres populars a París al segle XVIII
 4. Les imatges com a font per a la història del teatre
 5. Vestuari teatral
 6. Història de la moda
 7. Història del gust i del luxe
 8. Premsa femenina
 9. Relacions París-Barcelona
 10. Segles XVIII-XX

Contacte: 934 037 974 | naragones@ub.edu

 

 1. Història de l'art contemporani
 2. L'art espanyol del 1940 al 1990
 3. Processos creatius de l'art internacional de la segona meitat del segle XX
 4. Estudis visuals
 5. Estudis globals
 6. Crítica d'art

Contacte: 934 034 413 | aguasch@ub.edu

 

 1. Gravat
 2. Barroc i manierisme
 3. Caravaggio (1571-1610)
 4. Calcografia catalana del segle XVIII
 5. Pasqual Pere Moles (1741-1797), primer director de l’Escola Gratuïta de Dibuix de Barcelona
 6. Arquitectura i programes decoratius barcelonins del darrer quart del segle XVIII

Contacte: 934 035 413 | rmsubirana@ub.edu

 

 1. Art contemporani
 2. Art i avantguardes
 3. Art i feminisme
 4. Art, màgia i espiritualitat
 5. Art i alquímia
 6. Dones artistes: Remedios Varo i Leonora Carrington
 7. Art i exili
 8. Artistes republicans exiliats a Mèxic
 9. Art mexicà modern i contemporani
 10. Rafael Barradas
 11. Comissariat d'exposicions

Contacte: 934 039 990 | mariajosegonzalez@ub.edu

 

 1. Estètica
 2. Estètica musical
 3. Història de la música
 4. Filosofia de la música
 5. Romanticisme musical
 6. Música contemporània
 7. Interdisciplinarietat artística
 8. Relacions de la música amb la pintura, la dansa, etc.

Contacte: 934 037 578 | magda.polo@ub.edu

Comparteix-ho: