Hores de formació

Hores de Formació: Societat i Cultura

El Programa de Doctorat de Societat i Cultura: Història, Antropologia, Art, Patrimoni i Gestió Cultural contempla una formació de 130 hores, tant a temps parcial com complet, però amb una distribució anual diferent.

  Temps complet Temps parcial
  Hores específiques Hores transversals Total Hores específiques Hores transversals Total
1r curs 20 40 60h 18 20 38h
2n curs 35   35h 18 20 38h
3r curs 35   35h 18   18h

4t curs

      18   18h
5è curs       18   18h

 

Les hores de formació específica són totes aquelles que estan relacionades amb la pròpia línia de recerca en la qual està adscrit el doctorand/dona.

Les hores de formació transversal són totes aquelles que el doctorand/dona pot adquirir i que estan relacionats a aspectes metodològics de la recerca, recursos bibliogràfics, comunicació científica, transferència del coneixement, etc..

En tots dos casos només es comptaran com a hores de formació les activitats ofertes pel programa de doctorat. També haurà de participar anualment a les Jornades de Doctorat (generalment se celebren al maig) comptaran com a hores de formació transversal i de les quals rebrà més informació al llarg del curs.