Hores de formació

Hores de Formació: Societat i Cultura

El programa de doctorat de Societat i Cultura: Història, Antropologia, Art, Patrimoni i Gestió Cultural contempla una formació d'aproximadament 130h, tant a temps parcial com complet, però amb una distribució anual diferent.

  Temps complet Temps parcial
  Hores específiques Hores transversals Total Hores específiques Hores transversals Total
1r curs 20 40 60h 18 20 38h
2n curs 35   35h 18 20 38h
3r curs 35   35h 18   18h

4t curs

      18   18h
5è curs       18   18h

 

Les hores de formació específica són totes aquelles que ofereix la mateixa línia de recerca a la que està adscrit el doctorand/a. Les hores de formaciò transversal són totes aquelles que el doctorand/a realitza fora de la seva línia de recerca. En tots dos casos només es comptaran com hores de formació les actividats ofertades pel programa de doctorat.

També s'haurà de participar anualment a les Jornades de Doctorat (generalment es celebren al maig) comptaran com hores de formació transversal i de les quals rebreu més informació al Ilarg del curs.