Ja soc a la UB

Formalització de la teva arribada

Per formalitzar la vostra arribada a la Universitat de Barcelona us heu d'adreçar a la facultat o escola universitària de la UB on heu estat acceptats per cursar estudis i haureu de presentar:

 • document que acrediti que heu estat acceptats per fer una estada temporal a la UB (carta o sol·licitud d'acceptació signada pel responsable d'intercanvis internacionals del centre on fareu estudis)
 • assegurança que us cobreixi durant la vostra estada a la UB: Targeta sanitària europea i cobertura d'accidents i repatriació o una assegurança privada en la qual hi consti la cobertura esmentada.

A més podreu:

 • resoldre els dubtes que tingueu a la vostra arribada o durant la vostra estada;
 • obtenir informació de la ciutat i de la Universitat de Barcelona.

Els documents necessaris per realitzar la matrícula són:

 • Fitxa d’inscripció d’assignatures (que serà lliurada per l’ORI a la teva arribada)
 • Una fotografia
 • Fotocòpia de l’ID o passaport (+original)
 • Fotocòpia de la targeta sanitària o assegurança mèdica (amb cobertura per a tota la teva estada)(+original)
 • Fotocòpia de l’Assegurança de Repatriació
 • Per a alumnes que cursin assignatures d’altres facultats, autorització per escrit (proporcionat a l’ORI).
 • Per a alumnes que cursin assignatures de màster, autorització per escrit del coordinador del màster (proporcionat a l’ORI).
 • Mòdul 1 (Document de dades personals, proporcionat a l’ORI)

 

A cada alumne se li assignarà una cita per fer la matrícula. El dia i hora assignats s’han de respectar. La matrícula es fa a la Secretaria de la Facultat de Geografia i Història.

Recorda que abans de fer la matrícula, els documents han de ser revisats per l’ORI. Consulta els horaris d’atenció a l’estudiant per fer el tràmit amb anterioritat a la data de matrícula.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LA MATRÍCULA

Tot estudiant d’intercanvi haurà de cursar un mínim de 18 crèdits ECTS per semestre. No pot matricular ni el Treball de fi de grau, ni el Treball de fi de Màster ni pràctiques.

Pot fer com a màxim el 49% dels seus crèdits en una altra facultat. Per poder matricular els crèdits d’altres centres haurà d’obtenir l’autorització per escrit per part de l’Oficina de relacions internacionals de la facultat en qüestió.

Els estudiants que cursin assignatures de màster hauran de posar-se en contacte amb el coordinador del màster i sol·licitar una aprovació per a cursar les assignatures per escrit.

No es poden cursar més de 25 crèdits d’assignatures de màster.

Com cursar assignatures d'una altra facultat

 

Com a estudiant d’intercanvi de la Facultat de Geografia i Història estàs obligat a cursar com a mínim el 51% dels teus crèdits a la nostra facultat.

Podràs fer assignatures d’altres facultats, sempre que tinguis una autorització per fer-ho. El procediment que cal seguir és:

 • Consulta la informació sobre les assignatures que vols cursar.
 • Completa la sol·licitud (proporcionada a l’ORI)
 • Lliura la sol·licitud d’assignatures a l’oficina de relacions internacionals de la facultat corresponent.
 • La teva sol·licitud serà acceptada quan et tornin el formulari amb la signatura i el segell de l’oficina corresponent.
 • Annexa el formulari amb l’autorització en el moment de formalitzar la matrícula.

Un cop matriculat com a alumne d’intercanvi a la Universitat de Barcelona se t’assignarà un NIUB (número d’identificació com a estudiant de la UB) i Identificador. Aquesta informació apareixerà visible en el teu full de matrícula i la necessitaràs per crear la contrasenya d’accés al campus virtual.

Des del campus virtual tindràs accés a informació sobre les assignatures matriculades, l’expedient acadèmic i el correu electrònic.

Per accedir-hi per primera vegada, hauràs d’ingressar a OBTENIR LES DADES D’IDENTIFICACIÓ MÓN UB i completar la informació requerida, amb la qual cosa, es generarà una clau d’accés.

Després de crear la clau d’accés, podràs ingressar al campus virtual introduint el teu identificador i contrasenya a MÓN UB

Per poder romandre legalment a Espanya necessites sol·licitar l'Autorització d'estada per estudis (TIE). Aquest document t'autoritza per poder romandre a Espanya tot el temps que durin els teus estudis i, a més, et dona la possibilitat de viatjar dins la Unió Europea i als països que tenen signats amb Espanya o la UE la lliure circulació de persones.

Més informació a TRÀMITS DE REGULARITZACIÓ DE LA TEVA ESTADA

 

Comparteix-ho: