Marc VSMA

El marc VSMA vincula els processos d'avaluació de la qualitat que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments oficials. Els processos bàsics són la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació. Des del centre, es treballa per vincular aquests processos interns de la manera més estructurada i integrada a través del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), i així promoure l’eficiència en la gestió i donar resposta als diversos requeriments normatius.

Comparteix-ho: