Universitat de Barcelona

Màster en Antropologia i Etnografia

Calendari acadèmic

Primer semestre MÀSTERS

Docència i avaluació continuada: del 13 setembre de 2021 al 28 de gener de 2022

Avaluació única: del 17 al 28 de gener de 2022

Avaluació TFM: de l'1 al 22 de febrer de 2022

Reavaluació: 9 i 11 de març de 2022

Segon semestre MÀSTERS

Docència i avaluació continuada: del 7 de febrer al 13 de juny de 2022

Avaluació única: del 30 de maig al 13 de juny de 2022

Avaluació TFM: del 13 de juny al 4 de juliol i de l'1 al 27 de setembre de 2022

Reavaluació: 6 i 8 de juliol de 2022

 

PDF Curs 2021-2022

 

Comparteix-ho: