Universitat de Barcelona

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Calendari acadèmic

Primer semestre MÀSTERS

Docència i avaluació continuada: del 12 setembre de 2022 al 27 de gener de 2023

Avaluació única: del 16 al 27 de gener de 2023

Avaluació TFM: de l'1 al 22 de febrer de 2023

Reavaluació: 7 i 10 de març de 2023

Segon semestre MÀSTERS:

Docència i avaluació continuada: del 6 de febrer al 14 de juny de 2023

Avaluació única: del 31 de maig al 14 de juny de 2023

Avaluació TFM: del 15 de juny al 5 de juliol i de l'1 al 27 de setembre de 2023

Reavaluació: 10 i 12 de juliol de 2023

Comparteix-ho: