Universitat de Barcelona

Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Horaris de classe

Horaris de classe per al proper curs encara no disponibles. Es facilitaran al principi de curs. Les classes es fan de Dilluns a Divendres de 16 a 20h. Eventualment, en pocs casos, algunes sortides o pràctiques  de fora de l'aula poder ser de tot el dia (amb caràcter optatiu). 

Per al segon any no hi ha horari de classes (únicament pràctiques i Treball Final de Màster).

Tanmateix, el Màster es pot cursar en dos o tres anys. 

 

Comparteix-ho: