Universitat de Barcelona

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Avaluació

Cada professor/a estableix les diverses modalitats d’avaluació possibles. L’avaluació es basa en el sistema europeu, amb avaluació continua, amb la presentació de diverses evidències al llarg del curs (exàmens, treballs individuals i en grup, exercicis, etc.). L’assistència a les classes és generalment obligatòria.

Si bé cada professor podrà indicar fórmules específiques, cal assistir com a mínim a un 75 % de les classes (incloent tutories i activitats pràctiques) de cada assignatura. 

Comparteix-ho: