Universitat de Barcelona

Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
Anàlisi d'Institucions Patrimonials OB 5
Anàlisi de Públics i Polítiques de Programació OT 5
Bases Conceptuals i Metodològiques de Recerca OT 5
Ciutats Creatives II OT 2.5
Ciutats Creatives: Models d'Intervenció i Dinàmiques Emprenedores OT 2.5
Concepció i Disseny de Llocs Web Culturals OT 5
Concepció i Disseny de Llocs Web Culturals OT 2.5
Concepció i Disseny de Llocs Web Culturals OT 5
Concepte i Disseny de Pàgines Web Culturals OT 5
Conceptualització de la Cultura i el Patrimoni OB 5
Conservació del Patrimoni OB 5
Didàctica del Patrimoni OT 5
Disseny Estratègic de Projectes Patrimonials OB 5
Dret Aplicat a la Gestió Cultural OT 5
Elements Interactius per a Museus OT 2.5
Estratègies i Lògiques d'Intervenció Cultural Local OT 5
Exposicions: Concepte i Planificació OB 5
Instruments de Gestió del Patrimoni OB 5
Marc Econòmic i Estructura dels Sectors Culturals OT 5
Materials de Patrimoni Històric OT 2.5
Museografia OB 5
Museologia i Models d'Intervenció Patrimonial OB 5
Museus i Accessibilitat OT 5
Museus i Educació OT 5
Patrimoni Arqueològic OT 2.5
Patrimoni Arquitectònic: Criteris d'Intervenció OT 5
Patrimoni Artístic OT 2.5
Patrimoni Etnològic i Museus de Societat OT 2.5
Patrimoni i Cultura Digital OT 5
Patrimoni Immaterial OT 2.5
Patrimoni Natural OT 2.5
Patrimoni Paleontològic OT 2.5
Polítiques i Gestió Multiculturals OT 2.5
Pràctiques OB 10
Recreació Històrica OT 2.5
Tècniques de Recerca Aplicada OT 5
Treball Final de Màster OB 20
Turisme Cultural OT 5
Comparteix-ho: