Universitat de Barcelona

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Llista d'admesos

 

LLISTAT DE SOL·LICITUDS ADMESES EN PRIMER PERÍODE (pel curs 2022-2023)

Un cop els alumnes hagin estat seleccionats, aquests tenen un període de deu dies per confirmar per escrit la voluntat de matricular-se al màster. En cas contrari s'assignarà la seva plaça a una persona en llista d'espera. A mitjans de juliol es farà una reunió informativa pels alumnes seleccionats.

Seguidament començarà el procés de matriculació, que variarà en funció de la procedència dels alumnes.

En el primer període de preinscripció del màster s’han rebut 93 sol·licituds d’accés. Després de revisar la documentació presentada pels candidats, s’accepten les sol·licituds que apareixen en aquest llistat.

La resta de places es resoldran al mes de juny sumant les sol·licituds rebudes en el primer període i el segon.

Les persones que figuren en aquest llistat han de confirmar la seva plaça a: museologia@ub.edu en el termini de 10 dies.

Les persones que no hi figuren, han d’esperar-se a finals de juny.

K555180    
53396569    
48070605   
AAB084123 
72537080W
23845248
G33920438 
CA08629AN
46975915   
16837284   
48041422


 

Comparteix-ho: