Universitat de Barcelona

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Pla d'estudis

El Pla d'estudis d'aquest màster està organitzat en matèries obligatòries i optatives. L'estudiant ha de superar un total de 90 crèdits, dels quals 40 corresponen a assignatures obligatòries, 20 al treball de fi de màster, 10 a les pràctiques i 20 a una sèrie d'assignatures optatives.

En general, el Pla d'estudis aprofundeix en diferents temàtiques que giren al voltant de la cultura, el patrimoni, els museus i la conservació i gestió d'aquests elements.

Comparteix-ho: