Universitat de Barcelona

Màster d'Història Contemporània i Món Actual (en procés de substitució)

Presentació

Segle contemporani - Màster d

El màster d'Història Contemporània i Món Actual, que organitzen la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya, pretén formar estudiants i professionals interessats a aprofundir en el coneixement de la història i les dinàmiques dels segles XIX i XX, que ajuden a entendre la complexitat del món actual.

El màster incideix en els processos d'evolució i ruptura que s'han produït des del segle XIX fins a l'actualitat. Planteja una visió global de la història que contribueixi a desenvolupar la capacitat d'analitzar i comprendre la diversitat històrica i cultural del món en què vivim i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels valors dels altres i la consciència cívica.
S'orienta a persones capacitades per la recerca històrica, amb voluntat d'aprofundir en l'estudi de la historiografia contemporània i les diverses línies de recerca i tendències recents en l'àmbit de les ciències històriques contemporànies. Així mateix, vol formar professionals capacitats per aplicar la història als àmbits de la cultura i la comunicació.
El màster possibilita l'accés al doctorat.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat Coordinadora Universitat Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Crèdits 60
Modalitat de docència Presencial, Semipresencial
Complements de formació
Especialitats
  • Història Contemporània i Món Actual (en Línia)
  • Història Contemporània i Món Actual
Centre de gestió Facultat de Geografia i Història
Places 30 de modalitat presencial i 30 de modalitat a distància
Idioma de docència Català 80% i castellà 20 %
Preu orientatiu per crèdit 46,11 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
Coordinació TERESA ABELLO GUELL
Adreça electrònica masterhistoriaub.uoc@ub.edu
Comparteix-ho: