Universitat de Barcelona

Màster d'Història Contemporània i Món Actual (en procés de substitució)

Pràctiques

Des del curs 2016-2017, l'alumnat  té l’opció de realitzar Pràctiques Externes (5 crèdits ETCS) en una institució o empresa prenent contacte amb la realitat quotidiana professional, les pràctiques constitueixen un dels ponts entre la formació qualificada del màster i la inserció professional.

Objectius:

  • Participar en equips de treball professionals i en projectes concrets que aquests estiguin elaborant.
  • Familiaritzar-se en la organització i la dinàmica de la institució o empresa en la que es realitzin les pràctiques
  • Adquirir experiència laboral en empreses o institucions de prestigi que enriqueixin el currículum de l’alumne

La relació entre l’estudiant i l’empresa o institució és estrictament acadèmica i no laboral. Per tant, les pràctiques no són remunerades. 
Les pràctiques es realitzaran durant el curs (1r quadrimestre) i en les empreses i/o institucions amb les quals el Màster en Història Contemporània i Món Actual hagi subscrit convenis. En tot cas l’estudiant podrà sol·licitar a quina empresa o institució vol dur-les a terme dintre dels terminis assenyalats. 

Comparteix-ho: