Universitat de Barcelona

Màster d'Història Contemporània i Món Actual (en procés de substitució)

Matrícula

1. Un cop acceptats al màster, i abans de fer la matrícula és OBLIGATORI formalitzar una tutoria amb la coordinadora del màster. Les tutories es poden realitzar de forma presencial o online (independentment de si es realitza el màster en la modalitat presencial o online). La secretaria del màster us informarà per correu electrònic sobre quan i com podeu fer la tutoria.

2. Un cop feta la tutoria i per poder realitzar la matrícula és necessari aportar la següent documentació original:

 • Imprès sol•licitud de matrícula signat. Document
 • Original o fotocòpia compulsada del títol d’accés.
 • Fotocòpia DNI.
 • Dues fotografies de carnet.

Podeu entregar la documentació:

 • Personalment a l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Secretaria de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona Carrer Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona.
 • Per correu postal a aquesta adreça: Secretaria del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Carrer Montalegre, 6-8, Barcelona.

3. Un cop entregada la documentació original, l’últim pas és realitzar l’automatrícula online. Un cop la Universitat de Barcelona obri l’aplicatiu d’automatrícula, la secretaria del màster us avisarà per correu electrònic, en aquest moment ja podeu realitzar l’automatrícula online, en aquest enllaç.

Procés d’automatrícula:

 • Introduir les assignatures a matricular, mitjançant l’aplicació d’automatrícula.
 • Heu de seleccionar un mòdul i marcar les assignatures que voleu matricular mòdul a mòdul.
 • Heu de prémer el botó “Enviar al tutor”. El coordinador confirmarà la matrícula i us la retornarà.
 • Rebreu el correu i heu de tornar a accedir a la matrícula des de l’adreça que us indica i acabar-la d’omplir amb les dades personals i les dades econòmiques.
 • Un cop introduïdes totes aquestes dades se us mostrarà un resum de tot. Heu de confirmar i sortirà el resguard de matrícula, que podeu imprimir i anar a fer el pagament en el cas d’ haver escollit la modalitat d’efectiu o efectiu en terminis. Aquest serà el vostre resguard de matrícula.

    MOLT IMPORTANT: En el moment que rebeu el correu de confirmació de les assignatures enviat pel coordinador, no oblideu tornar a accedir per finalitzar la matrícula. Si no ho feu, no quedareu matriculats.

Vegeu tota la informació sobre les modalitats de pagament que ofereix la Universitat de Barcelona aquí.

Vegeu tota la informació sobre el procés de matrícula a la Universitat de Barcelona aquí.

 

Alumnes amb titulació aliena a l’EEES
Per a la realització de la matrícula, els alumnes amb tittulació aliena a l’EEES han d’aportar la següent documentació:

 • Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del títol d’accés.
 • Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica d’un certificat emès pel Ministeri d’Educació del país d’origen conforme el títol dóna accés aestudis de màster en el país d’origen.

Hi ha dos procediments per legalitzar la documentació per via diplomàtica:

 • Si el vostre país d’origen ha signat el conveni de l’Haia (vegeu aquí la llista de països signants del conveni http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=41), podeu legalitzar la documentació posant a cada document el segell conegut com la postil•la de l'Haia (a la vostra universitat d’origen us poden assessorar sobre aquest tràmit).
 • Si el vostre país d’origen no ha signat el conveni de l’Haia, heu de seguir els passos següents: El ministeri d’educació del vostre país ha de verificar que la documentació de la vostra universitat és vàlida. Una vegada tingueu aquest segell del ministeri d’educació, el ministeri de relacions exteriors del vostre país ha de tornar a validar la informació del ministeri d’educació (de nou un segell). Un cop aconseguit el segell del ministeri d’educació i del ministeri de relacions exteriors, podeu dirigir-vos al Consolat d’Espanya per tal que validin de nou els documents. Finalment, heu d’enviar (els orginials o fotocòpies compulsades) a la Universitat de Barcelona a aquesta adreça postal: Secretaria del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Carrer Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona.

Per últim, una comissió de la Universitat de Barcelona ha de valorar la documentació i donar el vistiplau a la vostra matrícula al màster. Aquest tràmit de la Universitat de Barcelona té un cost de 216€, establert per la Generalitat de Catalunya.

Vegeu més informació sobre els tràmits a seguir per a alumnes estrangers aquí.
Comparteix-ho: