Universitat de Barcelona

Màster de Música com a Art Interdisciplinària

Avaluació

L'avaluació de les assignatures correspon a cada professor/coordinador de les mateixes. El primer dia de classe de cada matèria el professor/a explicarà el procediment d'avaluació

Pel que fa al treball de recerca i als dossiers de pràctiques, es realitzarà un treball continu entre l'alumne i el seu director/coordinador i entre juny i juliol es presentaran els resultats davant d'un tribunal.

Comparteix-ho: