Universitat de Barcelona

Màster de Música com a Art Interdisciplinària

Pla d'estudis

El màster està distribuït en dos blocs: assignatures obligatòries i optatives. Entre les cinc obligatòries figura el Treball Final de Màster, que correspon a deu crèdits i la resta són assignatures de cinc crèdits que sumen un total de trenta crèdits. S'imparteixen en el primer quadrimestre tal com recomana la Universitat, excepte el TFM que es presenta al juny (o excepcionalment al setembre).

Els alumnes han de triar un total de sis assignatures entre les optatives ofertes per cobrir els trenta crèdits que els permetran arribar als seixanta necessaris per tancar el màster. De la tria que facin depèn l'orientació dels estudis, que pot fer èmfasi en aspectes teòrics o pràctics. Els alumnes poden triar l'assignatura optativa de pràctiques curriculars que permet vincular-se durant uns mesos a la vida laboral i aprendre des de dins la marxa de les empreses del sector.

Comparteix-ho: