Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Història de l'Art

Avaluació

Cada professor/a estableix les diverses modalitats d’avaluació possibles. L’avaluació continuada es basa en el nou sistema europeu, que determina la presentació de diverses evidències al llarg del curs (exàmens, treballs individuals i en grup, exercicis, etc.)

L’assistència a les classes no és obligatòria, si bé recomanable. Cada professor podrà indicar fórmules específiques d’avaluació continuada i, per tant, per més informació recomanem consultar els plans docents pertinents a cada assignatura.

Comparteix-ho: