Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Història de l'Art

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021.

Resolució: 30 d'abril.

 • Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021.

Resolució: 30 de juny.

 • Tercer període: del 8 al 23 de juliol de 2021.

Resolució: 30 de juliol.

 • Quart període: de l'1 al 10 de setembre de 2021
  Resolució: 25 de setembre.

 

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Adequació del perfil acadèmic: es valoren els estudis previs en Història de l'Art i afins. Es poden obtenir fins a 3 punts, segons el detall que hi ha tot seguit:
  • Graduats i llicenciats en Història de l'Art.
   Fins a 3 punts.
  • Graduats i llicenciats en el camp de les humanitats (Història, Geografia, Belles Arts, Antropologia Social, Conservació...) i en Arquitectura o Disseny especialitzats en Museografia.
   Fins a 2 punts.
  • Graduats i llicenciats en el camp de les ciències socials i de la informació (Comunicació Audiovisual, Periodisme, Sociologia...) o Turisme.
   Fins a 1 punt.
   Puntuació màxima: 3
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic.
  Puntuació màxima: 4
 • Adequació del perfil professional segons el currículum i experiències prèvies.
  Puntuació màxima: 2
 • Criteris complementaris que pot establir la Comissió d'Admissions (beques, participació en projectes,etc.).
  Puntuació màxima: 1

Procediment de resolució

En el cas que el nombre de places sigui inferior a la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits.
Els candidats s'inclouen en una llista que determina la seva posició per a l'accés. Els no admesos queden en llista d'espera i són admesos automàticament en cas de renúncies o places vacants.
En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits. Aquest supòsit no s'ha hagut de preveure fins al moment.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: