Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Llatinoamericans

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Estudis Llatinoamericans té com a objectiu l'estudi de les realitats actuals de la vida política americana que han generat unes noves relacions sociopolítiques en molts països d'Amèrica. L'accés al poder de partits ètnics, o amb enfocaments referencials cap a la participació de grups amb marcada etnicitat, es poden entendre a partir de les eines que s'hi proporcionen. També es poden aportar solucions als conflictes encallats en l'interior de les societats llatinoamericanes a partir de la comprensió i la visió de l'estudi de la història, la literatura i l'economia.

Competències

 • Capacitat per usar les categories teòriques i metodològiques principals relatives a la temàtica abordada en la titulació.
 • Coneixement dels repositoris documentals principals útils per a la (re)construcció de la història de l'Amèrica Llatina contemporània.
 • Capacitat per fer recerca, buidatge, anàlisi, elaboració, presentació i defensa d'un fenomen o procés històric relatiu a la història d'Amèrica Llatina.
 • Capacitat d'anàlisi i interpretació dels documents colonials.
 • Capacitat per cercar fonts documentals en els centres i arxius.
 • Capacitat per criticar els corrents historiogràfics.
 • Capacitat per criticar textos literaris de l'àmbit llatinoamericà.
 • Coneixements avançats sobre les eines per dur a terme l'anàlisi i la interpretació de les estructures i dinàmiques socials.
 • Coneixements dels fonaments de les dinàmiques culturals d'Amèrica Llatina.
 • Coneixements teòrics per saber interpretar els fenòmens socials i culturals que es produeixen a Amèrica Llatina.
 • Capacitat per usar les eines teòriques i metodològiques per estudiar l'Amèrica prehispànica.
 • Capacitat per desenvolupar mecanismes que permetin l'elaboració d'una tesi, argumentació i conclusió de textos, articles, assaigs, monografies sobre els processos econòmics d'Amèrica Llatina.
 • Coneixement per valorar la rellevància sociològica del gènere i la perspectiva no androcèntrica per analitzar els processos de control i inclusió social.
 • Capacitat per identificar els mecanismes que generen i reprodueixen les desigualtats i discriminacions cap a les dones, en el sistema penal i en els models familiars imperants.
Comparteix-ho: