Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Llatinoamericans (biennal)

Sortides professionals

El màster pretén possibilitar una formació al final de la qual els estudiants, un cop obtingut el títol, poden accedir a:
a. L'obtenció del doctorat.
b. L'actuació com a analistes de la realitat sociopolítica, econòmica i cultural d'Amèrica Llatina en institucions públiques i privades.
c. L'actuació en àmbits relatius a la comunicació i difusió, en particular al món editorial i multimèdia.
Comparteix-ho: