Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Arqueologia

Sortides professionals

El màster d'Estudis Avançats en Arqueologia permet adquirir una formació completa i actualitzada en tres àmbits de l'arqueologia: la bioarqueologia i el paleoambient, l'arqueologia dels materials i processos tecnològics, i el registre d'estructures arqueològiques i territori. Per a cada un d’aquests àmbits, l'alumne assoleix una formació teoricometodològica avançada que li permet tant dedicar-se a l'exercici de la professió com iniciar una sòlida carrera de recerca.

Aquesta formació permet seguir una carrera científica en estreta col·laboració amb membres dels diferents equips de recerca en els àmbits de l'arqueologia, la prehistòria i el patrimoni. Als alumnes interessats a seguir aquesta via se'ls facilita en tot moment la incorporació en aquests equips de recerca, i se'ls subministra tota la informació i suport necessaris per obtenir ajuts de recerca que poden contribuir al desenvolupament de la tesi doctoral i a l'inici d'una carrera de recerca. Cal tenir present que el Pla de recerca de l'arqueologia i la paleontologia de Catalunya (PIACAT) impulsa la formació de professionals i el finançament de la recerca en els àmbits proposats pel màster.

En l'àmbit professional i laboral, la formació avançada en camps i tècniques molt demanades en la pràctica arqueològica actual (geoarqueologia, arqueobotànica, anàlisi química i petrogràfica, microestratigrafia, sistemes de registre en GIS, fotogrametria i escàner, etc.) aporta un valor afegit a la formació arqueològica de l'alumne, i en millora la competitivitat en la pràctica laboral professional, ja que adquireix coneixements en un ventall ampli de tècniques i mètodes avançats.

D'altra banda, el caràcter integrat, innovador i multidisciplinari del màster pretén capacitar l'alumne en l'estudi, la gestió i la difusió del patrimoni arqueològic, així com en la coordinació, execució i gestió de projectes arqueològics i patrimonials, tant en l'àmbit privat com en el de l'administració pública.

Amb la finalitat de millorar les possibilitats laborals de l'alumnat en el sector de l'arqueologia professional, es fan seminaris i conferències amb responsables d'empreses i de l'administració pública.
Comparteix-ho: