Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Arqueologia

Pla d'estudis

El màster d’Estudis Avançats en Arqueologia és un màster oficial de 60 crèdits, d’un any de durada. El pla d’estudis inclou un itinerari comú de 30 crèdits i tres itineraris especialitzats de 15 crèdits. Els camps d’especialització són:

- Bioarqueologia i Paleoambient
- Arqueologia dels Materials i dels Processos Tecnològics
- Registre d’Estructures i Territori (Digitalització i GIS)

Els últims 15 crèdits corresponen al Treball Final de Màster.

 

Comparteix-ho: