Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Arqueologia

Treball final de màster

L’assignatura Treball Final de Màster (TFM) és obligatòria i té una càrrega docent de 15 crèdits ECTS. En ella, l’alumne ha de desenvolupar un treball acadèmic original i realitzar una exposició presencial davant un tribunal format per especialistes. Poden tant realitzar-se treballs sobre reinterpretacions, estats de la qüestió o síntesis de dades ja publicades, com investigacions amb dades inèdites obtingudes durant el període d’impartició del màster.

En el TFM, l’alumne ha de demostrar que ha adquirit les competències i els continguts impartits durant el conjunt del màster i que és capaç d’integrar la formació rebuda en les diferents assignatures. També ha de demostrar que ha adquirit competències sobre elaboració i presentació d’un document científic i la seva capacitació per exposar-lo i defensar-lo oralment i pública.

A mitjan mes de Novembre, es realitzarà una sessió en que els diferents equips d’investigació de la Secció de Prehistòria i Arqueologia (SERP-UB, ERAUUB, GRACP, GRACPE) presentaran a l’alumnat un conjunt de temes d’investigació sobre els que realitzar el TFM. Aquestes temàtiques s’emmarquen en les línies d’investigació que desenvolupen els grups d’investigació. Tanmateix, el TFM també està obert a qualsevol altra temàtica d’interès per a l’alumne, sempre i quan aquesta pugui ser dirigida per algun especialista de la secció.

El TFM serà tutoritzat per un professor Doctor amb experiència investigadora, que realitzarà un seguiment individualitzat i personalitzat de l’alumne al llarg de l’elaboració del TFM.

El TFM s’inicia a finals del primer semestre i es desenvolupa principalment durant el segon semestre. Al finalitzar les classes de les assignatures a mitjan mes de abril, l’alumne disposa encara de dos mesos destinats únicament a la preparació del TFM abans de la convocatòria de defensa de mitjan/finals mes de juny. Una segona convocatòria es realitza durant la segona setmana de setembre, amb entrega de TFM els primers dies de setembre.

Comparteix-ho: