Universitat de Barcelona

Màster d'Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)

Pla d'estudis

Mòdul I (bàsic): 30 crèdits

Introducció a la recerca
 • Historiadors i historiografia de la Mediterrània Occidental a l’edat moderna [1r Q] Dr. Diego Sola, dijous de 17:30 a 19:30 h [seminari de l'Àrea d'Història Moderna] [Horari d'atenció i tutoria: dijous de 16 a 17 h]
 • Fonts, paleografia i iniciació en el treball de l’historiador [1r Q] Dra. Mariela Fargas, dilluns de 17:30 a 19:30 h [seminari de l'Àrea d'Història Moderna]

Fonaments històrics de la Mediterrània Occidental a l’edat moderna

 • Institucions polítiques i poders territorials [1r Q] Dr. Àngel Casals, dijous de 15:30 a 17:30 h [seminari de l'Àrea d'Història Moderna] [Horari d'atenció i tutoria: dijous de 18:30 a 19:30 h]
 • Activitats productives i xarxes mercantils a la Mediterrània Occidental [1r Q] [semipresencial]
 • Religions i circulació cultural [1r Q] [semipresencial]
 • Jerarquies i dinàmica social [1r Q] Dra. M. Ángels Pérez Samper [Atenció i tutoria: dilluns de 16 a 17 h, despatx 3082] [semipresencial]

Mòdul II (complementari): 15 crèdits

Territori

 • Paisatge històric, risc i medi natural [2n Q] Dr. Jaume Dantí, dilluns de 15:30 a 17:30 h [seminari de l'Àrea d'Història Moderna]

Societat

 • Sistemes de poder i pensament polític [2n Q] [online]
 • Guerra i societat [2n Q] [online]
 • Minories, dissidències i rebel·lies [es cursa a UV] [2n Q]
 • Creació i transmissió dels sabers [2n Q] [online]
 • Femení/masculí: identitats, relacions, funcions [es curs a UV] [2n Q]

Mòdul III: 15 crèdits

 • Treball final de màster
Comparteix-ho: