Universitat de Barcelona

Màster de Gestió d'Àrees de Muntanya (UdL)

Presentació

El màster universitari de Gestió d'Àrees de Muntanya pretén formar persones expertes preparades per afrontar una gestió sostenible dels espais de muntanya: capaces d'aportar solucions innovadores i viables dins dels marcs normatius i les polítiques vigents, i capacitades per liderar i treballar en equips interdisciplinaris en organismes públics i entitats, així com per generar accions d’emprenedoria, sempre amb una perspectiva local i global alhora.

El màster planteja una visió integral de la muntanya amb la finalitat d'oferir formació professional en diversos sectors:

  • L'anàlisi i interpretació de les singularitats de tipus mediambiental i dels riscos naturals associats.
  • La comprensió de les problemàtiques intersectorials de les àrees de muntanya i la cerca de solucions integrades.
  • El reconeixement i ús de les diferents normatives adreçades a l’ordenació de les àrees de muntanya.
  • La concepció i desplegament d’iniciatives en el context socioeconòmic muntanyenc.
  • La gestió sostenible dels espais de muntanya.


L'estudi dels aspectes físics i de les limitacions mediambientals és una part important del màster, però al mateix temps es dona una rellevància especial a les dinàmiques econòmiques i socials. El màster combina també el coneixement dels aspectes mediambientals i socioeconòmics característics de la muntanya amb els de gestió i ordenació d'aquestes àrees, que adquireixen un pes similar.

Cal assenyalar també que, per les singularitats específiques de les muntanyes de l'àrea mediterrània, en aquest màster s'aborden les característiques i situacions típiques no només de la muntanya alpina sinó també de la muntanya seca o mitjana i de la baixa muntanya.

El màster l'imparteixen els professors dels cinc departaments de Geografia de les universitats catalanes especialistes en les matèries que engloba. El professorat posa a disposició dels estudiants tot tipus de materials formatius.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Lleida
Universitats Participants
  • Universitat Lleida
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat Girona
Crèdits60
Modalitat de docènciaSemipresencial
Complements de formacióNo
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
CoordinacióMONTSERRAT SALVA CATARINEU
Adreça electrònicamastermuntanya@udl.cat
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Comparteix-ho: