Universitat de Barcelona

Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster és formar investigadors i professionals capaços d'introduir la perspectiva de gènere en la recerca, la docència i la governança, i així contribuir a desenvolupar els valors de la igualtat i la millora del benestar de dones i homes en una societat justa i equitativa. Els dos objectius més concrets es desenvolupen a través de dues especialitats.
L'objectiu de l'especialitat Teoria, Crítica i Cultura és formar investigadors i professionals capaços d'aplicar la transversalitat de gènere a la recerca, la docència i la pràctica professional en tots els àmbits del coneixement científic i tècnic, i en les ciències socials i humanes.
L'objectiu de l'especialitat Dones, Treball i Polítiques Públiques és formar professionals que puguin intervenir en el disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques públiques des d'una perspectiva de gènere i feminista, i en el disseny, la implementació i l'avaluació de plans d'igualtat.

Competències

  • Conèixer en profunditat els principals corrents de la teoria feminista, la història de les dones i les aportacions de diferents disciplines a l'estudi de la configuració sociocultural del gènere i la sexualitat.
  • Saber introduir la transversalitat de gènere en la recerca i la docència de les diferents disciplines científiques, socials i humanes.
  • Saber introduir la transversalitat de gènere en la difusió del coneixement feminista.
  • Saber dissenyar, aplicar i avaluar plans d'igualtat en institucions i empreses públiques i privades.
  • Saber introduir la transversalitat de gènere en el disseny, l'aplicació i l'avaluació de polítiques públiques.
  • Adquirir procediments i tècniques de recerca i intervenció des d'una perspectiva de gènere.
  • Saber resoldre qüestions de mediació intercultural, sobretot pel que fa a col·lectius de dones.
Comparteix-ho: