Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya (UdL)

Informació destacada

Montcortès - Màster de Gestió d

El màster universitari de Gestió d'Àrees de Muntanya pretén formar persones expertes preparades per afrontar una gestió sostenible dels espais de muntanya: capaces d'aportar solucions innovadores i viables dins dels marcs normatius i les polítiques vigents, i capacitades per liderar i treballar en equips interdisciplinaris en organismes públics i entitats, així com per generar accions d'emprenedoria, sempre amb una perspectiva local i global alhora.

El màster l'imparteixen els professors dels cinc departaments de Geografia de les universitats catalanes especialistes en les matèries que engloba. El professorat posa a disposició dels estudiants tot tipus de materials formatius.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat Coordinadora Universitat Lleida
Universitats Participants
  • Universitat Lleida
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat Girona
Crèdits 60
Modalitat de docència Semipresencial
Complements de formació No
Centre de gestió Facultat de Geografia i Història
Coordinació MONTSERRAT SALVA CATARINEU
Adreça electrònica mastermuntanya@udl.cat
Informació de la universitat coordinadora Pàgina web del màster
Comparteix-ho: