Ocupabilitat

ocupabilitat

La Facultat de Geografia i Història, en col·laboració amb el Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE), organitza cada any una Jornada de Desenvolupament Professional per als estudiants de la Facultat. La Jornada se celebra als mesos març-abril i el seu programa es publicita mitjançant els canals de difusió de les notícies de la Facultat. Aquesta Jornada té com a objectiu la promoció de l'orientació professional i la recerca activa de feina, i consta d'una sèrie de tallers i d'activitats, és gratuïta i proporciona als participants un certificat d'assistència expedit pel Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB.

Les activitats relacionades amb l'orientació professional i la inserció laboral són organitzades pel coordinador d'Ocupabilitat de la Facultat de Geografia i Història, el Dr. Santiago Riera, professor del Departament d'Història i Arqueologia de la UB.

Unitat d’Ocupabilitat UB

La Unitat d'Ocupabilitat és l'encarregada de gestionar els serveis d'ocupació i inserció laboral dels estudiants i titulats. S'emmarca dins del Servei d'Ocupació de la Universitat de Barcelona (SOUB) i té com a objectiu impulsar projectes, activitats, formació i accions de diferent tipus destinades a treballar cap a una millora de l'orientació i inserció laboral dels estudiants i titulats UB. Així mateix, pretén facilitar a les empreses i entitats el contacte directe amb els estudiants i titulats i proveir-les d'eines per a promocionar les ofertes laborals entre la comunitat universitària.

La Universitat de Barcelona du a terme una sèrie d'accions per a facilitar als seus estudiants i titulats el pas d'una manera òptima entre el món universitari i el mercat laboral. Feina UB s'encarrega de portar a terme aquesta tasca i treballa en dos àmbits diferenciats: la inserció laboral i l'orientació professional.

Entre els serveis que ofereix Feina UB es troba la gestió de pràctiques, un equip d'orientadors professionals i una borsa de treball. També ofereix cursos de formació per a la inserció laboral, els quals tenen reconeixement de crèdits de lliure elecció.

La Universitat de Barcelona disposa d'una Borsa de treball tant per a estudiants que estiguin matriculats en alguna de les facultats o escoles universitàries com per a persones que s'hagin titulat en els dos anys anteriors a la UB. En el cas dels titulats, per poder accedir a la borsa de treball cal ser membre d'Alumni UB.

Si sou estudiants, cal que us doneu d'alta al programa per tal de consultar les ofertes de treball.

Alumni UB és una agència que pretén proporcionar informació, serveis i difondre activitats entre els exalumnes de la Universitat de Barcelona. A més d'altres avantatges, Alumni ofereix serveis de desenvolupament professional. Tots els titulats i estudiants de la Facultat que vulgueu informació relativa a ocupació i inserció laboral us heu d'adreçar a Alumni UB.

És l'entitat de la Universitat de Barcelona encarregada de coordinar, impulsar i desenvolupar totes aquelles activitats relacionades amb l'emprenedoria i la seva promoció. A través de l'StartUB es poden impulsar i desenvolupar les idees i iniciatives emprenedores. L'Institut és la porta d'accés a les capacitats i instruments de suport a l'emprenedoria que la UB posa a l'abast d'alumnes, exalumnes, professors i investigadors.

L'objectiu és complementar i potenciar les capacitats de la UB en el camp de la formació, la promoció de l'emprenedoria i l'orientació i acompanyament de les iniciatives emprenedores.

www.ub.edu/startub

La Universitat de Barcelona participa en la Xarxa Universitària per a l'Ocupació, gestionada per la Generalitat de Catalunya. La xarxa ofereix un espai d'orientació, suport i assessorament professional que facilita la transició al món laboral i la inserció professional, a través d'empreses i institucions que busquen a la universitat els professionals i el talent que necessiten.

Comparteix-ho: