Pràctiques d'Antropologia Social i Cultural

Coordinació

Dra. Sílvia Bofill Poch (bofill@ub.edu)

És responsabilitat de l'estudiant conèixer la Normativa que regula les pràctiques: la Normativa de pràctiques UB i el Protocol de Pràctiques Externes per a Graus i Màsters de la Facultat.

Per resoldre dubtes o consultes de gestió administrativa, podeu contactar amb la Secretaria d'Estudiants i Docència (Ana Fidalgo | practiques.gih@ub.edu | 934 037 727).

 

Sessió informativa pràctiques grau d’Antropologia Social i Cultural: Tutories

L'alumne ha de complir els següents requisits:

 • Tenir un mínim de 135 crèdits superats a l'expedient acadèmic de grau en el moment de presentar la sol·licitud de plaça de pràctiques.
 • Tenir un expedient acadèmic amb una nota mitjana ponderada de 6 o superior en el moment de presentar la sol·licitud.
 • No haver realitzat ja, l'assignatura de Pràctiques Curriculars.

 • Tenir superada l'assignatura "Tècniques d'Investigació".

 • Estat matriculat a l'ensenyament del Grau d'Antropologia Social i Cultural en el curs 2023-24.

 •  L’estudiant que tingui 28 anys o més, haurà de formalitzar i pagar la pòlissa de l’assegurança voluntària de la UB en el moment de la matrícula de l’assignatura. Si es contracta amb posterioritat, s’ha de fer arribar còpia del pagament del rebut a la Secretaria d’Estudiants i Docència, sempre abans de l’inici de les pràctiques.

 

 

Els alumnes matriculats al grau d'Antropologia Social i Cultural poden cursar un màxim de 12 crèdits a la matèria de "pràctiques" entre les assignatures "Pràctiques de camp" (12cr.) i "Pràctiques professionals I" (6cr.)

Per al curs 2023-24 s’ofereix l'assignatura optativa de Pràctiques professionals I, de 6 crèdits.

La gestió de les pràctiques es fa a través de l'aplicatiu GIPE.

Del 22 de maig al 2 de juny de 2023 heu d'accedir a la convocatòria de pràctiques externes optatives del Grau en Antropologia Social i Cultural, per indicar les vostres preferències pel que fa a l'empresa/institució on voleu realitzar les Pràctiques Externes.

Primerament, us heu d'identificar amb el vostre nom d'usuari i contrasenya per començar la sessió al GIPE, la plataforma de gestió de pràctiques de la Universitat de Barcelona.

A continuació heu de clicar sobre la convocatòria "Pràctiques externes optatives d'Antropologia Social i Cultural (curs 2023-2024)".

Un cop heu consultat la informació relativa a aquestes pràctiques, s'ha de clicar sobre "Preinscripció".

Tot seguit es poden veure les ofertes de places, consultar les seves característiques (període, horari, etc.) i fer la preselecció de les que interessin, fins a un màxim de cinc.

Es poden anar desant les ofertes triades i fer l'ordenació final, segons les vostres preferències, a la pantalla de confirmació de la preselecció feta. Totes les ofertes de places impliquen una durada total de 210 hores de pràctiques (màxim 25 hores setmanals).

Al final del procés, podeu llegir un missatge de "preselecció confirmada". Un cop ha estat tramesa la preselecció, no es pot modificar.

 •     Publicació de l'oferta de places: 22 de maig
 •     Termini per inscriure's a la convocatòria: 22 de maig al 2 de juny
 •     Primera assignació de places: del 6 al 9 de juny
 •     Publicació assignació places web Facultat: 12 de juny 
 •     Data per comunicar acceptacions o renúncies: del 12 al 16 de juny
 •     Publicació oferta de places vacants (alumnes sense plaça assignada): del 20 al 23 de juny
 •     Segona assignació de places: a partir del 27 de juny
 •     Data per comunicar acceptacions o renúncies: del 27 al 30 de juny

 

Els estudiants han d’entendre el compromís que representa l’acceptació o renúncia de la plaça assignada, que aquesta opció pot afectar a la programació i organització de les activitats que desenvolupen les entitats externes i als estudiants que s’han quedat sense plaça.

En cap cas l’estudiant podrà començar les pràctiques sense tenir el projecte formatiu signat per totes les parts.