Pràctiques externes extracurriculars

La Facultat de Geografia i Història ofereix a l'alumnat la possibilitat de realitzar estades en una empresa o institució, mitjançant un conveni de cooperació educativa, per tal de poder aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica. Les pràctiques cerquen afavorir l'adquisició de competències que preparin per a l'exercici d'activitats professionals.

Les pràctiques estan regulades per la Normativa de pràctiques UB.

Les pràctiques extracurriculars no estan incloses en els plans d'estudis, són voluntàries i remunerades. Es formalitzen mitjançant els convenis de cooperació educativa i tenen una durada màxim de 750 hores per curs acadèmic incloent les pràctiques curriculars realitzades.

Poden fer pràctiques:

  • Els estudiants matriculats en títols propis i de postgraus de la UB, excepte els matriculats en cursos de menys de 15 crèdits.

 

Requisits:

  • L’alumnat de postgrau no té cap requisit de crèdits superats.
  • No tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques.
  • estar matriculat en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques
  • No haver sol·licitat el títol de l’ensenyament pel qual s’opta a les pràctiques.

 

Procediment:

L’alumnat s’ha inscriure’s a l’aplicació GIPE (Aplicatiu per a la gestió de les pràctiques externes) i complimentar el currículum vitae que demana l’aplicatiu. Quan aparegui una oferta  de pràctiques que li interessi, cal que presenti una candidatura a la mateixa. L’empresa o institució farà la selecció mitjançant el currículum presentat i, si escau, una entrevista personal. Un cop l’empresa hagi seleccionat l’alumne es farà la sol·licitud formal de la pràctica que signaran alumne, empresa i responsable de la facultat. La Secretaria de la facultat contactarà amb l’alumnat escollit per signar el projecte formatiu abans d’iniciar el període de pràctiques.

En el cas que es vulgui fer pràctiques en alguna empresa/institució que no aparegui entre les ofertes del GIPE, cal posar-se en contacte amb la Secretaria de la Facultat i demanar l’aprovació del responsable del postgrau.

Comparteix-ho: