Premi extraordinari de màster. Curs 2021-2022

Cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris, per a cada ensenyament oficial de màster, a tots els alumnes que, havent finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi, obtinguin una nota mitjana igual o superior a 9,0.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.

Per tal d'optar a la concessió del premi extraordinari és imprescindible haver abonat els drets per l’expedició del títol de màster.

Podeu consultar la Normativa.

Termini per emplenar el formulari en línia: del 14 de novembre al 20 de desembre de 2022.

Formulari

Comparteix-ho: