Programes de Doctorat

El títol de doctor és la qualificació màxima que la Universitat pot concedir i s'aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral. Un doctorat correspon al tercer cicle d'estudis universitaris oficials, és a dir, es pot accedir després de cursar un Màster Oficial o haver superat la Suficiència Investigadora. El doctorat i la realització d’una tesi doctoral és, generalment, el primer pas en una carrera acadèmica dedicada a la recerca. Els programes de doctorat que ofereix la Facultat es poden veure en l’apartat corresponent a aquests estudis.