Formació per la recerca: doctorands, PAS i PDI

Una de les funcions de la Facultat és la de vetllar per l’organització cursos d’especialització i reciclatge per a la recerca, ja que les activitats formatives són una de les activitats necessàries per a la formació i l’actualització dels investigadors. A més de les iniciatives pròpies que endega la Facultat, per exemple en les activitats de formació dels diferents programes de Doctorat dirigits als investigadors en formació, cal destacar les actuacions formatives de l’Escola de Doctorat de la UB i de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la UB.

 

  • L’Escola de Doctorat de la UB (EDUB) ofereix una sèrie d’activitats formatives de caràcter transversal que tenen com a finalitat oferir al doctorand/a una formació complementària i que poden ser realitzades independentment de la seva formació investigadora. Estan adreçades a tots els investigadors en formació matriculats en un Programa de Doctorat de la Universitat de Barcelona. Igualment, l’EDUB organitza una Welcome session en la que els doctorands participen en una sessió formativa, a l’inici del seu doctorat, on se’ls informa del funcionament del doctorat, funcionament dels contractes pre-doctorals, la recerca a la UB, aspectes ètics de la recerca, etc.

 

  • L’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona està al servei del desenvolupament professional dels diferents col·lectius del món educatiu, en totes les seves dimensions i tasques.  L’Institut es va crear l’any 1969, ara fa cinquanta anys, quan es va establir el Decret 1678/1969, de 24 de juliol, sobre la creació dels Instituts de Ciències de l’Educació (BOE n. 195, 15 d’agost de 1969). Posteriorment, entre els anys 2011 i 2012 va tenir lloc un intens i ric debat sobre el canvi de model i d’orientació de l’Institut que va desembocar en una nova via de treball. El 8 de juliol de 2018, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar el canvi de denominació de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) per l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP). Va ser un canvi important, però la seva funció segueix sent la mateixa: atendre i ajudar en la formació del professorat del Departament d’Ensenyament, del professorat de la nostra Universitat i dels diversos col·lectius que es dediquen a les tasques educatives. En el cas del professorat de la Universitat de Barcelona, l’IDP ofereix formació en els tres vessants en els quals pot actuar el professorat: docència, recerca i gestió.