Serveis

El Servei de Gestió i Evolució de Paisatge és una unitat tècnica de la Universitat de Barcelona instal·lada a la Facultat de Geografia i Història. Es dedica a  estudis de paisatge, des de la investigació base i l'aplicada. També col·labora, a petició del professorat de la Universitat, en temes docents, quan les qüestions de territori o paisatge formen part del contingut curricular dels ensenyaments. De la mateixa manera, es realitzen tasques de sensibilització i difusió.