Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni

El programa de Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni, iniciat el curs 2014-1015 té com a objectiu donar una oferta de qualitat i referència en diverses especialitats en els camps de la Història, l’Antropologia, les Arts, el Patrimoni i la Gestió Cultural. El programa ofereix una formació teòrica i metodològica dels doctorands/es i es troba orientat en quatre àmbits de recerca:

  • Àmbit adreçat a les investigacions sobre processos històrics, qüestions sobre la realitat històrica d’àmbit internacional, espanyol i català en les diferents etapes històriques. Engloba també les investigacions en arqueologia bàsica i aplicada
  • Àmbit d’investigació que inclou els diferents vessant de  la Història de les arts –excloent les Arts escèniques: música, teatre i cinema– des de l’Antiguitat fins a les tendències més actuals. Inclou la recerca sobre Teoria de les Arts i l’Estètica filosòfica.

  • Investigacions sobre la diversitat cultural i els diversos camps relacionats amb l’economia, la política, el parentiu i la religió. Inclou investigacions relacionades amb el multiculturalisme i els processos d’exclusió social.

  • Investigacions relacionades amb els usos socials, polítics i econòmics de la cultura. Se centra en investigacions aplicades sobre museologia, museografia i gestió econòmica de la cultura i el patrimoni. Es treballen els criteris i conceptes referents a les diverses modalitats culturals, així com les polítiques seguides a Catalunya, Espanya, Europa i Iberoamèrica per a la recuperació i revaloració del patrimoni històric.

Comparteix-ho: