Sol·licitud de títol

Informació prèvia

Taxa per al curs: 218,15€. (consulteu les reduccions/exempcions)

Documentació requerida:

 • Original i 2 còpies DNI vigent, en el cas d’estrangers s'ha de presentar l'original i 2 còpies del passaport. El DNI/passaport ha de tenir una data de caducitat d’un mínim de dos mesos des del moment en el que es tramita el títol.
 • Documentació econòmica que justifiqui la reducció/exempció de l’import de la taxa (original i 2 còpies)
 • Comprobant de pagament de la taxa

 

Llengua d’expedició del títol de màster

D’acord amb la normativa d’usos lingüístics de la UB, el títol de màster s’expedeix en versió bilingüe català/castellà. Traducció a altres idiomes

 1. Per començar el tràmit de sol·licitud de títol del Màster heu d’enviar a la Secretaria de Màsters i Doctorat un correu electrònic (master.gih@ub.edu) amb les vostres dades personals:

  -Nom i cognoms complerts
  -Núm. de DNI/passaport
  -NIUB
  -Nom del màster que heu estudiat

  A l’assumpte del correu electrònic heu de consignar que voleu sol·licitar la tramitació del títol de màster.
   
 2. Un cop rebeu la contestació conforme s’ha validat el vostre expedient (entre 24 i 72 hores) ja podreu accedir a la Sol·licitud únicament en línia. Si no podeu accedir a través de l'enllaç facilitat, dirigiu-vos al MónUB > Identificador i contrasenya > Sol·licitud títol grau/màster.
  En aquest link iniciareu el formulari de sol·licitud de títol i podreu fer el pagament

  Pagament:
  L’aplicació en línia de sol·licitud us permetrà dues formes possibles d’abonament de la taxa.

  -Pagament en efectiu (opció ''rebut''): aquesta opció us permet impressió del rebut i pagament a l'entitat bancària, pagament en línia amb un compte a les entitats col·laboradores o pagament amb targeta mitjançant La Caixa, a través del TVP virtual.

  -Targeta bancària: el pagament s’ha d’efectuar en la mateixa sessió que s’ha donat d’alta la sol·licitud de títol. En cas contrari la Secretaria d’Estudiants i Docència pot trigar uns dies en rebre la confirmació de pagament i el tràmit queda aturat.

  *Es important acabar el tràmit un cop realitzat el tràmit ja que si no la secretaría no podrà tramitar el vostre títol. En aquest cas s'avisa a l'estudiant a través de l'aplicació o correu de la UB que cal que finalitzi el tràmit.
   
 3. Un cop realitzat el pagament i finalitzada la sol·licitud i en un termini aproximat d'una setmana rebreu un correu confirmant la tramitació del vostre títol. Llavors tindreu, a través del vostre espai virtual on ho vau demanar, el resguard del títol que us servirà com a evidència del títol mentre no s'expedeixi la cartolina.

Quan el títol arribi a les secretaries de la Facultat (normalment desprès d'un any de la seva petició), rebreu una notificació al domicili que consti en els nostres arxius.

 • El títol de màster l’haureu de recollir personalment, prèvia identificació acreditada mitjançant DNI/passaport. Serà possible autoritzar una altra persona a realitzar aquest tràmit de recollida, únicament mitjançant un poder notarial.


En cas que tingueu la residència fixada fora de la província de Barcelona, les secretaries de la Facultat podran fer la tramesa del títol a la Direcció Provincial d’Educació o a l’Oficina Consular més propera al vostre lloc de residència. En aquest cas heu de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a:

 

En el cas del SET (Suplement Europeu del Títol) es podrà recollir amb una autorització (part inferior de la notificació enviada a l’alumne) i còpia del DNI de l’alumne de la UB. La persona autoritzada ha de venir identificada amb el DNI original.

El SET és un document que afegeix informació al títol oficial, mitjançant una descripció de la seva naturalesa, el nivell, el context i el contingut, amb l’objectiu d’incrementar la transparència de les diverses titulacions d’educació superior.

Causes de sol·licitud de duplicat més freqüents:

 • Canvi de nom, cognoms o dades personals.
 • Incorporaració del premi extraordinari o altres dades acadèmiques.
 • Canvi de nacionalitat.
 • Pèrdua del document original.
 • Deteriorament.

 

Procediment:

 • Heu d’adreçar-vos a la secretaria de la Facultat per lliurar còpia del DNI/passaport  i pagar la taxa de duplicitat (aproximadament comporta una despesa de 90€) que s’ha de fer efectiva al banc/caixa.
 • L’estudiant, a més de la taxa anterior, ha de pagar novament la taxa de sol·licitud del títol oficial. L'import serà el vigent en el curs acadèmic en què es demani el duplicat.

Els documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona que hagin de ser legalitzats per sortir efectes en altres països segueixen una via diferent de legalització segons el tipus de document. En el cas dels Títols universitaris oficials es requerirà:

 • Legalització de documents per via diplomàtica

 

Consulteu tota la informació al web de Gestió Acadèmica.

En el cas de voler legalitzar el títol abans de tenir la cartolina física haureu de contactar amb la secretaría de màsters (masters.gih@ub.edu) adjuntant el resguard del títol i sol·licitant el certificat substitutori per legalitzar que trigarà uns 15 dies en estar llest per a que passeu per la secretaría a recollir-ho.

Comparteix-ho: