Sol·licitud Individual

La sol·licitud individual és una modalitat de mobilitat per a la realització d’estades d’estudis, en cas que no hi hagi conveni de mobilitat signat per al mateix ensenyament al qual pertany l’estudiant i la institució on es vol dur a terme la mobilitat.
Es tracta d’una mobilitat temporal, d’un màxim d’un curs acadèmic.
Cal que l’estudiant interessat contacti directament amb la universitat on vol dur a terme la mobilitat i que sol·liciti la seva acceptació. Cal haver estat prèviament acceptat per poder sol·licitar l’autorització de la mobilitat.

Donat que no hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí. És a dir, l’estudiant haurà de pagar la matrícula tant a la universitat de Barcelona com a la universitat d’acollida.

La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Per a més informació, cliqueu en aquest enllaç, on trobareu tota la informació en relació a aquest tipus de mobilitat (convocatòria, terminis, requisits, procediment de sol·licitud...etc): http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/sol_individual.html

Comparteix-ho: