Treball Final de Grau

El Treball de fi de grau (TFG) és una assignatura bàsica, que suposa la culminació del procés d’aprenentatge de l’estudiant. Consisteix en la realització d’un treball individual i autònom, tutoritzat per un professor, i presentat i avaluat per un tribunal acadèmic en sessió pública.

La Normativa del TFG que regula l'assignatura està aprovada per Junta de Facultat.

Alguns dels treballs presentats es poden consultar, per ensenyament, en el dipòsit digital de la UB:

Sessions informatives del Treball Final de Grau

Consulteu les sesions informatives per ensenyaments:

No està programada cap sessió informativa específica.

Data: 7 de maig

Hora: 14:00 hores

Aula: Aula 210

Data: 9 de maig

Hora: 14:00 hores

Aula: Aula 310

Data: 6 de maig de 2024

Hora: 11 hores

Aula: Aula Magna

 

Data: 7 de maig de 2024

Hora: 18:30 hores

Aula: Aula 310

Data: 16 de maig

Hora: 15:30 hores

Aula: Aula 310

Comparteix-ho: