Treball Final de Grau

El Treball de fi de grau (TFG) és una assignatura bàsica, que suposa la culminació del procés d’aprenentatge de l’estudiant. Consisteix en la realització d’un treball individual i autònom, tutoritzat per un professor, i presentat i avaluat per un tribunal acadèmic en sessió pública.

La Normativa del TFG que regula l'assignatura està aprovada per Junta de Facultat.

Alguns dels treballs presentats es poden consultar, per ensenyament, en el dipòsit digital de la UB:

Sessions informatives del Treball Final de Grau

Consulteu les sesions informatives per ensenyaments:

Data: 17 de maig de 2022

Hora: 14,30h

Aula: 206

Data: 19 de maig de 2022

Hora: 13 hores

Aula: 208

Data: 25 de maig de 2022

Hora: 14 hores

Aula: 207

 

 

Data: 19 de maig de 2022

Hora: 13 hores

Aula: Sala Jane Addams (4t. pis)

 

Data: 19 de maig de 2022

Hora: 15,30 hores

Aula: 311

Comparteix-ho: