University of Barcelona

Dual pathways: Archeology - History

Career opportunities

CA

En què podràs treballar?

 • Ensenyament universitari: docència i recerca.
 • Ensenyament secundari.
 • Excavacions i estudis arqueològics o d’impacte mediambiental i patrimonial.
 • Difusió dels patrimonis arqueològic i històric.
 • Recerca en centres especialitzats: universitats, museus i altres institucions.
 • Com a gestor del patrimoni arqueològic en administracions estatals, autonòmiques i locals.
 • Institucions de recreació històrico-arqueològica, dinamització cultural i turisme.
 • Assessoria i formació en temes d’interès per a la societat actual: conflictes i convergències del món actual, globalització, gènere, multiculturalisme, racisme, drets humans.
 • Arxius, biblioteques i centres de documentació.
 • Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials.
 • Elaboració i supervisió de matèries de contingut històrico-arqueològic en suport multimèdia.