University of Barcelona

Dual pathways: Archeology - History

Course curriculum

CA

Què estudiaràs?

Matèries            

Formació bàsica

Obligatòries

Optatives

Pràctiques

Treball fi de grau

 

Pla d’estudis

CRÈDITS ECTS: 381

 

Primer curs: 60 crèdits

 
Primer semestre   Crèdits
Art i Història (Història) 6
Antropologia i Història (Història) 6
Teoria i Pensament Arqueològic (Arqueologia) 9
Metodologia Arqueològica I (Arqueologia) 9
Segon semestre Crèdits
Prehistòria (Arqueologia) 9
Història Antiga (Història) 9
Llatí (Arqueologia) 6
Geografia i Història (Història) 6
   
Segon curs: 66 crèdis  
Primer semestre Crèdits
Història Medieval (Història) 9
Història Moderna (Història) 9
Epigrafia i Numismàtica (Arqueologia) 6
Metodologia Arqueològica II (Arqueologia) 6
Segon semestre Crèdits
Arqueologia del Gènere (Arqueologia) 6
Paleografia i Diplomàtica (Història) 6
Història Contemporània (Història) 9
Fonts escrites i Documentals (Arqueologia) 6
Metodologia Arqueològica III (Arqueologia) 9
   
Tercer curs: 60 crèdits  
Primer semestre Crèdits
Arqueologia Prehistòrica i Protohistòrica(Arqueologia) 9
Prehistòria de la Península Ibèrica (Història) 6
Geoarqueologia, Arqueologia del Territori i del Paisatge (Arqueologia) 9
Anual Crèdits
Història d’Amèrica (Història) 12
Segon semestre Crèdits
Món Actual (Història) 9
Arqueologia Clàssica i Antiguitat Tardana (Arqueologia) 9
Hispània Antiga (Història) 6
   
Cinquè curs: 66 crèdits  
Primer semestre Crèdits
Arqueologia Medieval i Postmedieval (Arqueologia) 9
Bioarqueologia, Antropologia Biològica i Forense (Arqueologia) 9
Història Moderna d’Espanya (Història) 6
Història Moderna de Catalunya (Història) 6
Segon semestre Crèdits
Optativa (Història) 6
Arqueologia i Exercici de la Professió (Arqueologia) 6
Gestió del Patrimoni Arqueològic (Arqueologia) 6
Optatives (Arqueologia) 12
Treball de Camp II (Arqueologia) 6
   
Sisè curs: 60 crèdits  
Primer semestre Crèdits
Optatives (Història) 12
Optativa (Arqueologia) 6
Història Contemporània d’Espanya (Història) 6
Història Contemporània de Catalunya (Història) 6
Segon semestre Crèdits
Optativa (Arqueologia) 6
Història d’Àsia: Imperis i Nacions (Història) 6
Optativa (Història) 6
Treball Final de Grau (Arqueologia) 6
Treball Final de Grau (Història) 6