paraules

Dins del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, la Universitat de Barcelona, des de la Unitat d'Igualtat i en col·laboració amb IDP-ICE, faciliten una oferta formativa sobre violències masclistes, dirigida als diferents col·lectius que formen la Universitat. Els cursos són gratuïts, i en format en línia, mitjançant el Campus Virtual, cosa que permet a les persones inscrites, una millor adaptació segons la seva disponibilitat, ritme i possibilitat de dedicació. 

Aquestes activitats obtindran el corresponent certificat d'aprofitament, d’assistència o de participació, segons correspongui, tal com s’exposa a la fitxa de cada curs. Així mateix, hi ha tres formacions que, amb la qualificació d'apte/apta, també permeten obtenir el reconeixement d'un crèdit, tal com consta en la fitxa del curs corresponent. Tanmateix, un dels cursos s'ofereix en format escrit i àudio, a fi de possibilitar, amb la mesura del possible, l'accés de les persones amb dificultats visuals, auditives o de lectura, i per qui prefereixi, per altres raons, aquest format.

A més a més també s’ofereix un curs de l’IDEP-ICE, dirigit al PDI per desenvolupar plans docents amb perspectiva de gènere.

 

Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Neteja'ls tots

Cerca:

Cursos i tallers 2021

Curs bàsic: Igualtat de gènere, no discriminació i violències

Informació, programa i matrícula: PAS_PDI_Curs bàsic d’igualtat de gènere, no discriminació i violències.pdf (PDF, 6189 KB) ESTUDIANTS_Curs bàsic d’igualtat de gènere, no discriminació i violències.pdf (PDF, 6189 KB)

 • 2021-2022
 • EST
 • Octubre
 • PAS
 • PDI
 • Reconeixement 1 cr.
 • Setembre
 • Zoom

Curs: Tipus de violències, conceptes, normatives i realitats

Informació, programa i matrícula: ESTUDIANTS: Tipus de violències conceptes, normatives i realitats.pdf (PDF, 6297 KB) PDI_PAS_Tipus de violències conceptes, normatives i realitats -1.pdf (PDF, 6297 KB)

 • 2021-2022
 • EST
 • Novembre
 • Octubre
 • PAS
 • PDI
 • Reconeixement 1 cr.
 • Zoom

Curs: Violència de gènere i interseccionalitat en línia

Informació, programa i matrícula: PAS_PDI_La violència de gènera i interseccionalitat en línia.pdf (PDF, 6163 KB) ESTUDIANTS_La violència de gènera i interseccionalitat en línia.pdf (PDF, 6175 KB)

 • 2021-2022
 • EST
 • NO convalidable
 • Octubre
 • PAS
 • PDI
 • Zoom

Curs: Violència masclista i el protocol de la Universitat de Barcelona

Informació, programa i matrícula: PAS_PDI_Violència masclista i Protocol UB.pdf (PDF, 6575 KB)

 • 2021-2022
 • Desembre
 • Moodle
 • NO convalidable
 • Novembre
 • PAS
 • PDI
 • Zoom

Curset: Violències masclistes a la universitat, com les identifiquem i com intervenim?

Informació, programa i matrícula: PDI_Violències masclistes a la universitat, com les identifiquem i com intervenim.pdf (PDF, 4190 KB) ESTUDIANTS_Violències masclistes a la universitat, com les identifiquem i com intervenim-1.pdf (PDF, 4258 KB)

 • 2021-2022
 • EST
 • NO convalidable
 • Novembre
 • PDI
 • Zoom

Taller: Idees, exemples i eines per desenvolupar plans docents amb perspectiva de gènere

Informació, programa i matrícula: PDI_Experiències d’innovació docent feminista.pdf

 • 2021-2022
 • NO convalidable
 • PDI
 • Setembre
 • Zoom