paraulesDins del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, la Universitat de Barcelona, des de la Unitat d'Igualtat, faciliten una oferta formativa sobre violències masclistes, dirigida als diferents col·lectius que formen la universitat.Els cursos són gratuïts, majoritàriament en format en línia, mitjançant el Campus Virtual, cosa que permet a les persones inscrites, una millor adaptació segons la seva disponibilitat, ritme i possibilitat de dedicació. Aquestes activitats obtindran el corresponent certificat d'aprofitament, d’assistència o de participació, segons correspongui, tal com s’exposa a la fitxa de cada curs. Així mateix, hi ha tres formacions que, amb la qualificació d'apte/apta, també permeten obtenir el reconeixement d'un crèdit, tal com consta en la fitxa del curs corresponent.Tanmateix, un dels cursos s'ofereix en format escrit i àudio, a fi de possibilitar, amb la mesura del possible, l'accés de les persones amb dificultats visuals, auditives o de lectura,i per qui prefereixi, per altres raons, aquest format.
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Neteja'ls tots

Cerca:

Cursos

Aplicació del Protocol de la Universitat de Barcelona per a l'assetjament masclista. Mòdul complementari 1: Marc teòric de la igualtat entre homes i dones

El curs, en format presencial o en línia, està dissenyat en tres mòduls, per donar flexibilitat i optativitat, i adaptar-se a les necessitats formatives de les persones a les quals s’adreça El primer mòdul complementari (4 hores) versa sobre el...

 • 2020-2021
 • BBCollaborate
 • EST
 • NO convalidable
 • Novembre
 • PAS
 • PDI
 • Presencial

Aplicació del Protocol de la Universitat de Barcelona per a l'assetjament masclista. Mòdul complementari 2. Conceptes jurídics complementaris

El curs, en format presencial o en línia, està dissenyat en tres mòduls, per donar flexibilitat i optativitat, i adaptar-se a les necessitats formatives de les persones a les quals s’adreça. El segon mòdul complementari (4 hores) versa sobre els...

 • 2020-2021
 • BBCollaborate
 • EST
 • NO convalidable
 • Novembre
 • PAS
 • PDI
 • Presencial

Aplicació del protocol de la universitat de Barcelona per la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes

El curs, en format presencial o en línia, està dissenyat en tres mòduls, per donar flexibilitat i optativitat, i adaptar-se a les necessitats formatives de les persones a les quals s’adreça. El primer mòdul complementari (4 hores) versa sobre el...

 • 2020-2021
 • BBCollaborate
 • EST
 • NO convalidable
 • Novembre
 • PAS
 • PDI
 • Presencial

Autodefensa per a dones

Matrícula 18 de juny - 14 de setembre. Passat aquest termini es tancarà la inscripció. Horari Sessions de Collaborate: 16/9, 17/9, 18/9 de 12-13.30 h Resum Aquest és un curs d'autodefensa feminista online. Davant la dificultat de realitzar...

 • 2020-2021
 • BBCollaborate
 • EST
 • NO convalidable
 • Setembre

Cuida't, cuida

Matrícula 23 de juny - 5 d'octubre. Passat aquest termini es tancarà la inscripció. Resum La formació consta de dues parts, complementàries entre si.A la primera part, es treballen les tasques de cura i les relacions sexo afectives, dins el mar...

 • 2020-2021
 • BBCollaborate
 • EST
 • NO convalidable
 • Octubre

Curs bàsic en igualtat de gènere, no discriminació i violències

El curs s’imparteix en format escrit i àudio, a la fi de possibilitar, amb la mesura del possible, l’accés de les persones amb dificultats visuals, auditives o de lectura, i per qui prefereixi, per altres raons, aquest format. Matrícula 23 de...

 • 2020-2021
 • Àudio/escrit
 • EST
 • Octubre
 • PAS
 • Reconeixement 1 cr.
 • Setembre

Curs bàsic en igualtat de gènere, no discriminació i violències (II edició)

El curs s’imparteix en format escrit i àudio, a la fi de possibilitar, amb la mesura del possible, l’accés de les persones amb dificultats visuals, auditives o de lectura, i per qui prefereixi, per altres raons, aquest format. Matrícula 6...

 • 2020-2021
 • Àudio/escrit
 • EST
 • Novembre
 • PAS
 • PDI
 • Reconeixement 1 cr.

Dimonis difressats d'amor

Matrícula 25 de juny - 19 d'octubre. Passat aquest termini es tancarà la inscripció. Resum Es treballen les bases teòriques i pràctiques del vigent Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les...

 • 2020-2021
 • BBCollaborate
 • EST
 • NO convalidable
 • Octubre

Formació a càrrecs acadèmics en matèria de violència masclista

Matrícula 8 de juliol - 16 de novembre Passat aquest termini es tancarà la inscripció. Resum Aquest curs presenta el Protocol de la Universitat de Barcelona para la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i...

 • 2020-2021
 • BBCollaborate
 • NO convalidable
 • Novembre
 • PDI

Noies i dones víctimes de violències masclistes en la comunitat universitària: contexualització, detecció i intervenció

Calendari 9 - 26 de novembre del 2020 Matrícula 15 d'octubre - 5 de novembre Passat aquest termini es tancarà la inscripció. Resum Aquest curs pretén ser un apropament a les violències masclistes que viuen noies i dones dins i fora del context...

 • 2020-2021
 • Moodle
 • NO convalidable
 • Novembre
 • PAS
 • PDI

Violència a les xarxes socials

Matrícula 12 de juny - 30 de novembre Passat aquest termini es tancarà la inscripció. Resum El curso desarrollará contenidos aplicados relacionados con el uso de las redes sociales como medio de acoso, coerción y manipulación hacia las mujeres....

 • 2020-2021
 • BBCollaborate
 • Desembre
 • EST
 • Reconeixement 1 cr.

Violència a les xarxes socials (II edició)

Matrícula 6 d'octubre - 28 de novembre Passat aquest termini es tancarà la inscripció. Horari 16-18 i 18.30-20.30 Resum El curso desarrollará contenidos aplicados relacionados con el uso de las redes sociales como medio de acoso, coerción y...

 • 2020-2021
 • BBCollaborate
 • Desembre
 • PAS
 • PDI
 • Reconeixement 1 cr.