Capacitació per a actuar en els punts lila: campus Sants

Inscripcions per a la sessió del 20 d’abril [15 - 17.30 / aula 112]

Dades personals

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA
* Camp obligatori
Dret d'informació
  1. El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  2. La finalitat del tractament és gestionar l’acció d’orientació universitària organitzada pel Servei d’Atenció a l’Estudiant i, si ens doneu el vostre consentiment marcant la casella corresponent, enviar-vos informació sobre altres accions d’orientació universitària organitzades pel servei esmentat.
  3. Les bases jurídiques dels tractaments són l’execució d’un contracte corresponent a la gestió d’aquesta acció d’orientació universitària en què us inscrigueu/participeu i el vostre consentiment, per a l’enviament d’informació sobre altres accions d’orientació universitària organitzades pel servei esmentat..
  4. La destinatària de les dades és la pròpia universitat i els encarregats de tractament, si s’escau. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal. 
  5. Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne l’oposició, la portabilitat i sol·licitar-ne la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies.
  6. També podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: Tractament de dades personals