Protocol

grup de joves

Contra les violències masclistes i LGBTIQ+fòbiques

La Universitat de Barcelona té un compromís ferm per erradicar les violències masclistes presents a la Universitat. Per això, com pots observar amb un cop d’ull al menú de l’esquerra, tenim el Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes i LGTBIQ+fòbiques: un pla d’acció en constant revisió i adaptació a la realitat de tota la Comunitat UB per protegir les persones afectades per situacions d’assetjament sexual. En cas de percebre alguna actuació masclista prevista dins el protocol, s’activa un procediment d’actuació.

 

             

La Guia per a l'aplicació del Protocol 2022 explica quines conductes són sexistes, masclistes o constitutives d’assetjament per raons relacionades amb el sexe, el gènere i l’orientació sexual, i també informa de com s’activa el protocol per fer front a aquestes situacions i de l’ajuda que ofereix la Universitat.

Per a una aplicació segura del protocol, disposem d’una bústia contra les violències masclistes i LGBTIQ+fòbiques, amb atenció individualitzada per tractar qualsevol incident relacionat amb la teva identitat de gènere o sexualitat.

També pots escriure al correu protocol.igualtat@ub.edu o trucant al telèfon 690 052 987.


Protocols anteriors

 

Comparteix-ho: