Actualització del procediment de mediació

Avís | 12-06-2023

Seguint les indicacions del Vicerectorat d’Igualtat i Gènere i del Servei de Mediació de la Universitat de Barcelona, s’ha actualitzat al web de procediments, amb la col·laboració de la Unitat d’Organització i Qualitat, el procediment de Gestió de conflictes interpersonals (Servei de Mediació) (A214-01), d’acord amb el Reglament pel qual s’aproven les normes de convivència de la Universitat de Barcelona i s’hi preveuen mecanismes de resolució dels conflictes, aprovat pel Consell de Govern en data 1 de març de 2023.


Comparteix-ho: