Lideratge i Gestió del Serveis d'Infermeria

MATRÍCULA CURS 2024-25

Trobareu tota la informació sobre la normativa, els preus, el pagament de la matrícula de màsters oficials i acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics en aquesta pàgina web.

 

La matrícula dels/les alumnes que continuïn els estudis (de 2n any) de màster es formalitzarà el 6 i 9 de setembre i es farà a través de l’ automatrícula, a través d'aquest enllaç.

Els/les alumnes que tinguin alguna exempció de pagament de la matrícula (discapacitat,  família nombrosa, etc.) hauran d'adjuntar còpia del document que ho acrediti.

En el cas de que el pagament del màster el realitzi un tercer, caldrà adjuntar el següent document complimentat i segellat per l'empresa i avisar abans de fer el pagament.

FULL DADES EMPRESA (PDF, 108KB)