Verificació, seguiment, modificació i acreditació

Al llarg de la vida dels ensenyaments oficials, se succeeixen els processos per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació (VSMA) dels títols oficials. Des del centre, es treballa per vincular aquests processos interns de la manera més estructurada i integrada a través del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), i així promoure l’eficiència en la gestió i donar resposta als diversos requeriments normatius.

Per saber-ne més! Vídeo divulgatiu sobre la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, elaborat per AQU Catalunya.

Documentació

Memòries de les titulacions de la Facultat:

GRAU

Infermeria

MÀSTER

Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria (en extinció)

Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Comparteix-ho: