Calendari de tràmits acadèmics

  • Tot l'any

Sol·licitud de reconeixement de crèdits (s'incorporaran al vostre expedient durant els períodes de matrícula). 

Sol·licitud de certificacions acadèmiques.

Sol·licitud del títol (sempre que totes les notes constin al vostre expedient).

  • Juliol

Del 15 al 20 de juliol: Període de matrícula de nou accés, admesos en primera preferència de grau.

Del 26 al 28 de juliol: Període de matrícula de nou accés de grau (2a assignació).

  • Setembre

Del 5 al 16 de setembre: Període de matrícula de la resta d'alumnes dels graus i de la doble titulació INFOCOM (la data d'inici exacte dependrà del grau).

Dies 5 i 6 de setembre: Matrícula de nou accés als graus (reclamacions 2a assignació de juny i 1a reassignació).

El 28 de setembre: Període de matrícula de nou accés de grau (assignats en la preinscripció de setembre).

  • Octubre

El 4 d’octubre: Matrícula de nou accés de grau (4a reassignació de juny i 1a reassignació de setembre).

El 8 d'octubre: Matrícula de nou accés als graus (assignats en la preinscripció d’octubre).

Fins al 14 d'octubre: Sol·licitud d'avaluació única i convocatòria extraordinària de fi de carrera de grau. ( Aquest tràmit s'ha de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència )

Fins al 28 d'octubre: Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula de grau i màster.
Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre.

  • Novembre

Del 18 al 28 de novembre: Sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi de carrera per a assignatures del 2n semestre i anuals.(Aquest tràmit s'ha de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència )

Fins al 29 de novembre: Convocatòria del Premi Extraordinari de graus i màsters.

  • Desembre

Sol·licitud dels programes de mobilitat internacional: Erasmus, Convenis Generals i CINDA per al curs 2023-2024.

  • Gener

Sol·licitud del programa de mobilitat SICUE per al curs 2023-2024.

  • Febrer

De l'1 de febrer al 7 de març: Ampliació de matrícula de 2n semestre per a graus i màsters.

Sol·licituds excepcionals de canvi de grup per motius laborals documentats: 20 dies des de l'inici semestre (Aquest tràmit s'ha de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència )

Sol·licitud d'avaluació única: 20 dies des de la data de la matrícula o inici de semestre.(Aquest tràmit s'ha de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència )

  • Març

Fins al 7 de març: Data límit per sol·licitar l'anul·lació d'assignatures de 2n semestre dels graus i màsters.

  • Juny-juliol

De l'1 de juny al 13 de juliol:

Sol·licitud d'accés per reconeixement a grau.

Sol·licitud de canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials.