Calendari de tràmits acadèmics

  • Tot l'any

Sol·licitud de reconeixement de crèdits (s'incorporaran al vostre expedient durant els períodes de matrícula). 

Sol·licitud de certificacions acadèmiques.

Sol·licitud del títol (sempre que totes les notes constin al vostre expedient).

  • Juliol

Del 15 al 18 de juliol: Període de matrícula de nou accés, admesos en primera preferència de grau.

Del 15 al 25 de juliol: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació.

Del 15 al 26 de juliol: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari de Gestió de Continguts Digitals.

Del 15 al 31 de juliol: Període de matrícula dels alumnes de nou accés (1r i 2n període de preinscripció) al màster universitari d'Humanitats Digitals.

Del 25 al 29 de juliol: Període de matrícula de nou accés de grau (2a assignació).

  • Setembre

Del 3 al 17 de setembre: Període de matrícula de la resta d'alumnes dels graus i de la doble titulació INFOCOM.

Dies 5, 6, 16 i 20 de setembre: Matrícula de nou accés als graus (reclamacions i altres reassignacions de juny).

Del 16 al 27 de setembre: Període de matrícula de nou accés de grau (assignats en la preinscripció de setembre).

27 de setembre: Període de matrícula de nou accés de grau (assignats en la preinscripció de setembre).

Del 16 al 30 de setembre: Període de matrícula de nou accés al màster universitari d'Humanitats Digitals (3r període de preinscripció).

Del 16 de setembre al 4 d'octubre: Període de matrícula dels alumnes de nou accés al màster de Gestió i Continguts Digitals (3r període de preinscripció).

  • Octubre

3 d’octubre: Matrícula de nou accés de grau (4a reassignació de juny i 1a reassignació de setembre).

10 d'octubre: Matrícula de nou accés als graus (assignats en la preinscripció d’octubre).

Fins al 15 d'octubre: Sol·licitud d'avaluació única i convocatòria extraordinària de fi de carrera de grau.

Fins al 31 d'octubre: Data límit per sol·licitar modificacions d'assignatures de 1r semestre i anuals, anul·lacions totals i parcials de matrícula de grau i màster.
Data límit per a la sol·licitud de convalidació d'assignatures de primer semestre.

  • Novembre

Del 20 al 29 de novembre: Sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi de carrera per a assignatures del 2n semestre i anuals.

Fins al 29 de novembre: Convocatòria del Premi Extraordinari de graus i màsters.

  • Desembre

Sol·licitud dels programes de mobilitat internacional: Erasmus, Convenis Generals i CINDA per al curs 2020-2021.

  • Gener

Sol·licitud del programa de mobilitat SICUE per al curs 2020-2021.

  • Febrer

Del 3 al 24 de febrer: Ampliació de matrícula de 2n semestre per a graus i màsters.

Sol·licituds excepcionals de canvi de grup per motius laborals documentats.

Sol·licitud de confirmació de menció de 4t de Comunicació Audiovisual.

Sol·licitud d'avaluació única: 20 dies des de la data de la matrícula o inici de semestre.

  • Març

Fins al 6 de març: Data límit per sol·licitar l'anul·lació d'assignatures de 2n semestre dels graus i màsters.

  • Juny-juliol

De l'1 de juny al 13 de juliol:

Sol·licitud d'accés per reconeixement a grau.

Sol·licitud de canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials.