Comissió de Qualitat

Revisió i millora del SAIQU

La Comissió de Qualitat revisa periòdicament el SAIQU-FIMA i proposa accions de millora. El resultat d’aquesta revisió és l’informe de revisió del SAIQU i el pla de millores del SAIQU que se’n deriva.

 

Podeu consultar els diferents plans de millora del SAIQU a

Comparteix-ho: