Comissions de coordinació de màster

Objectius i competències

Les Comissions de coordinació són els òrgans responsables de l'organització, de la planificació i del funcionament general dels respectius màster. A més a més, són responsables d'estimular i coordinar la mobilitat i d'analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster. 

Entre les seves funcions destaquen les següents:

 • Establir els criteris d'admissió i selecció d'estudiants.
 • Realitzar el procés de selecció i l'avaluació d'aprenentatges previs, o acordar la creació d'una subcomissió d'accés, si escau, que assumeixi aquestes funcions.
 • Resoldre los sol·licituds de convalidació i/o el reconeixement dels aprenentatges previs d'acord amb els criteris generals i establir l'itinerari a seguir pels estudiants.
 • Establir els calendaris de docència.
 • En el procés d'admissió, analitzar les propostes dels coordinadors de cada universitat i decidir el conjunt d'alumnat admès.

Els seus membres són: el coordinador general del màster, una representació del professorat dels departaments que imparteixen com a mínim un 20 % de la docència màster, una representació de l’alumnat (com a mínim, un estudiant elegit pels matriculats al màster) i la cap de Secretaria, que actua de secretària de la Comissió.

En l'actualitat la composició de la Comissió del màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials és la següent:

 • Pedro Rueda, president
 • Concepción Rodríguez, Jesús Gascón i Mònica Baró, vocals
 • M. Carme Rebellon, secretària

Els seus membres són: el coordinador del màster, una representació del professorat i la cap de Secretaria, que actua de secretària de la Comissió.

En l'actualitat la composició de la Comissió Paritària del Màster Interuniversitari és la següent:

 • Andreu Sulé (coordinador del màster)
 • Cristóbal Urbano (representant del professorat)
 • Javier Guallar (representant del professorat)
 • Miquel Centelles (representant del professorat)
 • M. Carme Rebellón (secretària de la Comissió)

Els seus membres són: el coordinador general del màster, una representació del professorat dels departaments que imparteixen com a mínim un 20 % de la docència màster, una representació de l’alumnat (com a mínim, un estudiant elegit pels matriculats al màster) i la cap de Secretaria, que actua de secretària de la Comissió.

En l'actualitat la composició de la Comissió del màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació és la següent:

 • Concepción Rodríguez, presidenta
 • Carina Rey i Aurora Vall, vocals
 • M. Carme Rebellon, secretària

Els seus membres són: el coordinador general del màster, una representació del professorat dels departaments que imparteixen com a mínim un 20 % de la docència màster, una representació de l’alumnat (com a mínim, un estudiant elegit pels matriculats al màster) i la cap de Secretaria, que actua de secretària de la Comissió.

En l'actualitat la composició de la Comissió del màster d’Humanitats Digitals és la següent:

 • Miquel Centelles, president
 • Jaume Buxeda Garrigós, vocal en representació de la Facultat de Geografia i Història
 • Alejandra Guzmán Almagro, vocal en representació de la Facultat de Filologia
 • Manuel Jesús Martínez Merino, vocal en representació de la Facultat de Filosofia
 • Miquel Térmens Graells, vocal en representació de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
 • M. Carme Rebellón Baranera, secretària

Comparteix-ho: