Compulses

Una fotocòpia compulsada és la reproduccció d'un document públic o privat original feta per mitjans tècnics i acreditat per la persona que té competència per realitzar la compulsa.

Per compulsar els documents, l'estudiant aportarà, juntament amb els documents originals, una fotocòpia dels mateixos. El personal de la Secretaria realitzarà la comprovació dels documents i còpies, comprovant la identitat del seu contingut, retornarà els documents originals a l'estudiant i segellarà les còpies amb l'acreditació de compulsa.

Els documents que es poden compulsar a Secretaria són:

  • Qualsevol document expedit per la Universitat de Barcelona
  • Els documents que la Secretaria demani per adjuntar al procediment administratiu.

 

No es poden compulsar els documents que hagin de ser presentats o tenir efectes en un altre organisme o dependència de les Administracions Públiques, sense perjudici de la documentació que el personal acadèmic, el d’administració i serveis, i l’alumnat de la Universitat de Barcelona hagi de presentar per participar en habilitacions, convocatòries o concursos en altres Universitats o Organismes Públics.

Comparteix-ho: